2/5 - (4 امتیاز)

نمونه شکواییه فرار از دین و بدهی


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه فرار از دین خدمت عزیزانی قرار دهیم که قصد شکایت از فردی که اقدام به فرار از دین کرده دارند.

پیش از ارائه نمونه شکواییه فرار از دین، بهتر است به تعریف این عبارت بپردازیم. فرار از دین یعنی فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار می‌کند.

همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، در غیر این صورت آن معامله باطل است.

همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»

از آنجا که بسیاری از افراد در مقوله مهریه، این موضوع را کم و بیش از اطرافیان شنیده اند به ذکر مثال در فرار از دین مهریه می پردازیم.

اگر موکل پس از یک اختلاف خانوادگی مهریه خود را به اجرا بگذارد و با ارائه دادخواست مطالبه مهریه خواهان مهریه خود شود، و بعد همسر او برای پرداخت نکردن مهریه و به قصد فرار از دین، اموال خود را به صورت صوری به شخص دیگری واگذار کند.

اگر آن شخص نیز از نیت این مرد آگاه باشد، هر دو مجرم شناخته شده و واگذار کننده به ده ماه حبس تعزیری و انتقال گیرنده به چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌شوند. این رای تا مدت بیست روز بعد از آن قابل اعتراض است.

پس از مطالب بالا می‌توان به این نکته پی برد که مجازات فرار از دین مهریه معمولا حبس تعزیری است؛ ولی با اعتراض گذاشتن روی آن می‌توان در این مجازات تخفیف قائل شد.


معامله با انگیزه فرار از دین


معامله با انگیزه فرار از ادای دین در حقوق ایران وضعیت های حقوقی مختلفی دارد که هر یک از آنها با اجتماع شرایط خاص مقرر تحقق پیدا میکند.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی درباره وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از ادای دین مقرر میدارد هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

در این ماده بطلان معامله با انگیزه فرار از ادای دین به صوری بودن آن مشروط شده است؛ بر اساس مفهوم مخالف ماده معامله با انگیزه فرار از ادای دین اگر صوری نباشد صحیح و نافذ است.

بطلان معامله صوری ارتباطی به وجود انگیزه فرار از دین ندارد، بلکه بطلان معامله صوری ناشی از فقدان قصد برای انشای عقد است.


انتقال به غیر با انگیزه فرار از دین


وضعیت دیگری از معامله با انگیزه فرار از ادای دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ بیان شده است.

این ماده مقرر میدارد انتقال مال به غیر به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

غیر قابل استناد بودن معامله با انگیزه فرار از ادای دین در برابر طلبکار انتقال دهنده مشروط است به علم انتقال گیرنده در زمان انعقاد عقد به انگیزه انتقال دهنده در نتیجه اگر انتقال گیرنده از انگیزه انتقال دهنده بی اطلاع باشد معامله صحیح و قابل استناد است.

بنابراین طبق قانون اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از ادای دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب سال ۹۸ به بیان شرایط وقوع جرم فرار از ادای دین می پردازد.

طبق این رای جرم فرار از ادای دین در صورتی تحقق می یابد که مدیون بعد از صدور حکم قطعی دادگاه اموال خود را به دیگران انتقال دهد که متاسفانه این رای وحدت رویه مشکلات عدیده به وجود آورده است.

بدین صورت که فرد بدهکار از زمان ابلاغ جهت حضور در جلسه رسیدگی دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم، زمان زیادی برای انتقال اموال خود دارد و بعد از صدور حکم قطعی دیگر مالی به نام بدهکار نمی باشد که طلبکار بتواند از طریق آن طلب خود را وصول نماید.

بنابراین ضرورت اصلاح این مقرره مطابق قانون بیش از پیش احساس می شود. از همین روی مطابق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید بیان داشت، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

اما راه کار مقطعی در این خصوص این است که طلبکار پیش از تقدیم دادخواست اصلی خود مبنی بر مطالبه طلب، مطابق ماده ‌ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد،

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست … راجع به اصل دعوا… از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید، اقدام به تامین و توقیف اموال متعلق به طلبکار نماید، تا دیگر طلبکار امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نداشته باشد.

با توقیف اموال طلبکار حکم صادره از دادگاه دیگر نوش دارو بعد از مرگ سهراب نخواهد بود و همواره قابلیت اجرای رای وجود خواهد داشت، چه اینکه طلبکار دیگر فرصت و امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نخواهد داشت.

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۱ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت فرار از دین
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود 2- دادنامه شماره ……

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ ……. ریال را از مشتکی عنه بابت …….. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……….. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. در حال حاضر که رای به مرحله اجرا رسیده است، اطلاع یافتم که مشتکی عنه اموال خود را که شامل …… می شود را به قصد پرداخت نکردن بدهی خود به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه معرفی کرده اند.

همچنین لازم به ذکر است که اموال مذکور در تاریخ ……… به نام ایشان بوده است که پس از اطلاع یافتن از اقدام قانونی اینجانب در مراجع قضایی سریعاً اموال را به افراد دیگر انتقال داده اند.

لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- شهادت شهود 2- دادنامه شماره ……….. شعبه ……… 3- ………. می باشد و همچنین با استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعقیب و رسیدگی و مجازات متهم به دلیل انتقال مال به قصد فرار از دین را استدعا دارم.

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۲ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت فرار از دین
دلائل و منضمات

وکالت نامه شماره ….. ، رونوشت چک های صادر و گواهی های عدم پرداخت، رونوشت تامین خواسته، رونوشت استعلام های دایره اجرای احکام

سرپرست محترم دادسرای ناحیه …

با سلام و عرض ادب

احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل با وکالت از ………………………موارد ذیل را به استحضار میرساند: موکل اینجانب حسب شغل خویش و مراودات مالی که با مشتکی عنه داشته است در ازای محصولاتی که به مشتکی عنه داده است تعداد ۷ فقره چک دریافت میدارد به عبارت دیگر برای ۷ فاکتور خرید محصولات از موکل ۷ چک ارائه میکند که حدوداً مبلغ ۲۸۲میلیون تومان مبلغ کل چک ها می باشد. که در این بین به جز یکی از آن ها باقی چک ها حقوقی و مدت دار بوده است. پس از مضی مدت و رسیدن اجل چک های مشتکی عنه یکی پس از دیگری برگشت میخورد و موکل پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با این امید که چک ها از طریق دادگاه قابل وصول است طرح دعوی میکند و بدواً تقاضای تامین خواسته در شعبه ۴۶ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران مینماید ولیکن متوجه می شود مشتکی عنه که سابقاً خود را مالدار نشان داده بود مفلس فی امان الله است و به جز یک خط موبایل بی ارزش هرچه داشته به اطرافیان نزدیک منتقل کرده است به طوری که حتی خط موبایل خود را به همسرش منتقل کرده و همچنین اتومبیلی داشته که حدوداً ۱۵۰ میلیون تومان ارزش داشته و در برج ۱۱ سال ۹۵ آن را نیز به نام یکی از دوستان خود به نام حجت منتقل میکند تا با این انتقال امید طلبکاران به طور کامل نا امید گردد به طوری که حسب اظهارات موکل ایشان عنوان کرده در نهایت اعسار خواهم داد و ماهیانه مبلغ ناچیزی پرداخت خواهم کرد. سپس موکل می ماند و انبوهی از بدهی ها و مشکلاتی که از این طریق به وی تحمیل میگردد و مشتکی عنه که به امید حقوقی بودن چک ها و عدم وصف مجرمانه به راحتی از پرداخت مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان طفره می رود. و از آنجاییکه منتقل الیها با علم و آگاهی از موضوع و مشارکت در انجام معامله صوری، با مشتکی عنه همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد. علیهذا با توجه به مدیونیت در زمان معامله وبا استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبردگان تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین استدعای رسیدگی و تعقیب مشتکی عنهما و کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف اتومبیل مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی را دارم. پیشاپیش از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم .

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۳ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت ابطال معامله به جهت صوری بودن
دلائل و منضمات

شهادت شهود -مدرک محکومیت

سرپرست محترم دادسرای ناحیه …

با سلام و عرض ادب

نظر به آنکه خوانده ردیف اول با تبانی با خوانده ردیف دوم ، ملک خود که دارای پلاک ثبتی ……می باشد را بنام خوانده ردیف دوم انتقال داده و قصد آنها فرار از دین بوده تقاضای صدور حکم به ابطال سند پلاک ثبتی ………….را با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ