09120213393 - 02145518

صلح نامه ارث چیست

صلح نامه ارث چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا با یکدیگر به این موضوع بپردازیم که صلح نامه ارث چیست ؟ چنانچه با این موضوع آشنایی ندارید، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. بعد از فوت شخص، تمام اموال وی به وارث می [...]

ارث فرزند خوانده

ارث فرزند خوانده در این مطلب قصد داریم تا درباره ارث فرزند خوانده اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. مطلبی که شاید خیلی از افراد به آن آگاه نیستند و عدم آگاهی از این موضوع سبب ایجاد درگیری هایی در تقسیم سهم الارث برای فرزند [...]

دلیل نصف بودن ارث زن

دلیل نصف بودن ارث زن چیست ؟ همواره یکی از مباحثی که در میان زنان مطرح می شود و ابهام زیادی برای زنان به دنبال دارد، دلیل نصف بودن ارث زن است. این مسئله همیشه موجب نارضایتی زنان بوده به طوری که گاهی منجر به درگیری های خانوادگی در [...]

سهم الارث دو زن از یک شوهر

سهم الارث دو زن از یک شوهر در این مقاله قصد داریم تا درخصوص سهم الارث دو زن از یک شوهر اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. ابتدا میزان سهم الارث یک زن را با یکدیگر مرور خواهیم کرد، سپس میزان سهم الارث دو [...]

سهم الارث پدر و مادر از فرزند

سهم الارث پدر و مادر از فرزند در این مقاله قصد داریم تا به موضوع سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده رسیدگی کنیم. همیشه زمانی که صحبت از سهم الارث می شود تصور اکثر افراد به سهم الارث فرزندان از پدر و مادر معطوف می شود [...]

ارث مادر به فرزندان

ارث مادر به فرزندان در این مقاله قصد داریم تا درباره ارث مادر به فرزندان اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. زمانی که صحبت از سهم الارث و تقسیم ترکه می شود اکثرا تصورشان ارث پدری است. در حالی که ارث مادر به فرزندان نیز [...]

حقوق مستمری متوفی به چه کسانی می رسد ؟

حقوق مستمری متوفی در این مقاله قصد داریم تا درباره موضوع حقوق مستمری متوفی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اینکه بعد از فوت یک فرد حقوق مستمری وی به چه کسانی خواهد رسید از نمونه موضوعاتی است در است مطلب گنجانده شده است. طبق [...]

سهم الارث طبقه سوم

سهم الارث طبقه سوم در این مقاله قصد داریم تا درباره سهم الارث طبقه سوم اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا درباره اینکه چه افرادی در طبقه سوم وراث قرار می گیرند صحبت خواهیم کرد. سپس قوانین مربوط به چگونگی دریافت ارث توسط طبقه [...]

سهم الارث طبقه دوم

سهم الارث طبقه دوم ( سهم الارث خواهر و برادر ) در این مقاله قصد داریم تا درباره سهم الارث طبقه دوم یعنی سهم الارث خواهر و برادر متوفی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزات ارائه دهیم. ابتدا به تعریفی از طبقه دوم پرداخته و سپس میزان [...]

مطالبه سهم الارث طبقه اول

مطالبه سهم الارث طبقه اول در این مقاله قصد داریم تا تمامی قوانین مربوط به مطالبه سهم الارث طبقه اول را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند معرفی طبقه بندی وراث و میزان سهم الارث طبقه اول از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.