به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه مشاوره خانواده اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه مشاوره خانوادهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مشاوره خانواده
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

104711395/12/25بند ج ماده 102دانلود

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23بند ج ماده 1دانلود

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

114951398/02/18ماده 2دانلود

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 5دانلود
فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مشاوره خانواده


عنوان مدرککد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
اصل گواهی عدم اعتیاد11828
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری11829
تصویر صفحه اول و دوم همسر متقاضی12768
تصویر صفحه اول و دوم متقاضی12769
تصویر پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره12770
تصویر عکس پرسنلی12771
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23ماده 5دانلود

آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

119291399/08/06بند 1دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
استعلام گواهی پیشینه10235سازمان تعزیرات حکومتی کشور – اداره کل تعزیرات حکومتی7www.tazirat.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23ماده 5دانلود

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

114951398/02/18ماده 2دانلود

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 5دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 5دانلود
ضوابط خاص صدور


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23ماده 5دانلود

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

114951398/02/18ماده 2دانلود

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 5دانلود
مدت زمان صدور پروانه مشاوره خانواده

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23بند ج ماده 1دانلود
هزینه صدور پروانه مشاوره خانواده


عنوان هزینهمبلغ
رایگان1 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره

113901391/07/23ماده 10دانلود
نمونه پروانه مشاوره خانواده صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه مشاوره خانواده


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه مشاوره خانوادهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

119291399/08/06بند 6دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

119291399/08/06بند 6دانلود
مدت زمان تمدید

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید پروانه مشاوره ازدواج
فرآیند اصلاح پروانه مشاوره خانواده


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مرکز مشاوره ازدواج
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار پروانه مشاوره خانواده

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه مشاوره خانواده


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 19دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه اشتغال معتبر10875
مدارک شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی)11524
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

114961382/09/02ماده 19دانلود