3.2/5 - (4 امتیاز)

نمونه شکواییه کلاهبرداری


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه کلاهبرداری را برای کسانی که قصد شکایت از فرد کلاهبردار دارند ارائه دهیم.

همانطور که در مقاله « جرم کلاهبرداری » گفتیم، دو معیار برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد. اول متقلبانه بودن وسائلی که کلاهبردار از آن برای اغفال دیگری استفاده میکند که یک معیار نوعی میباشد و عرف مردم متقلبانه بودن را تعیین میکند.

معیار دیگر شخصی است و وابسته به بزه دیده که اغفال شدن اوست که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسائل مورد اسفاده مجرم میباشد.

حتما لازم نیست که تمام وسایل مورد استفاده کلاهبردار متقلبانه باشد بلکه در بیشتر موارد کلاهبردار ترکیبی از وسائل متقلبانه و غیر متقلبانه استفاده میکند و مال دیگری را تصاحب میکند.

شرط مهم این است توسل به وسایل متقلبانه علت موثر بردن مال باشد. کلاهبرداری جرم مقید است و صرف مانور و فریب قربانی کفایت نمیکند و اینها باید منجر به ربودن مال شود.


نکات لازم برای تنظیم شکواییه کلاهبرداری


اطلاعات هویتی مشتکی عنه، از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر و شغل ایشان را در شکواییه بنویسید البته اگر ایشان قبلاً عضو سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا بوده باشند، صرفاً گفتن نام و نام خانوادگی ایشان به اپراتور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کفایت می کند.

موضوع شکایت در جرم کلاهبرداری همانطور که از نامش پیداست می شود، کلاهبرداری و بردن مال غیر؛ البته به تناسب صورت های کلاهبرداری، موضوع شکایت می تواند متفاوت باشد؛ برای مثال در جرم فروش مال غیر، در موضوع شکایت قید نمایید انتقال و فروش مال غیر بدون مجوز قانونی.

در بخش دلائل و منضمات، دلایل خود را از بابت اینکه جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده بیان کنید.

در نهایت در متن نمونه شکواییه کلاهبرداری، خیلی کوتاه و مختصر، مقدمه در خصوص چگونگی تحقق جرم پرداخته، سپس دلائل خود را تشریح نمایید و در نهایت استنادات قانونی را آورده و شکواییه را ثبت نمایید.

برای مثال در جرم کلاهبرداری عادی، استناد قانونی شما ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری می شود و در جرم انتقال و فروش مال غیر، ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر می شود.

در نتیجه با در نظر گرفتن تمامی این موارد، شکواییه شما در شرایطی قانونی و آگاهانه تنظیم شده و پس از ثبت آن، بایست منتظر ابلاغ الکترونیکی از مراجع قضایی برای ادامه روند رسیدگی باشید.


نمونه شکواییه کلاهبرداری ( نمونه ۱)


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت کلاهبرداری
دلائل و منضمات۱- پرینت حساب۲-شهادت شهود و مطلعین
دادستان محترم شهرستان …………..

سلام علیکم

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ در مورخ … به‌موجب دادنامه شماره … مورخ … دادگاه انقلاب تهران حکم بر اعدام برادر اینجانب به اتهام خرید و فروش مواد مخدر صادر شده بود که با مراجعه به مشتکی‌عنه، نامبرده خود را دارای اختیارات وسیعی در قوه قضائیه معرفی نمود و با دریافت مبلغ … ریال از اینجانب وعده نقض رأی اعدام را به بنده داد.

حال رأی اعدام تأیید گردیده و متوجه شدم که مشتکی‌عنه شخص کلاهبرداری می‌باشد. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید مراتب احترام و سپاس

نمونه شکواییه کلاهبرداری ( نمونه ۲ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت کلاهبرداری
دلائل و منضمات۱- پرینت حساب۲-شهادت شهود و مطلعین
دادستان محترم شهرستان …………..

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند که در تاریخ …/…./….. پس از آشنایی تصادفی اینجانب با مشتکی عنه در تاکسی، نامبرده خود را وکیل دادگستری معرفی کرد و پس از بیان اصطلاحاتی قانونی و حقوقی، بنده را مجاب به پذیرش کفایتش کرد و به دلیل اینکه بنده مشکلی حقوقی داشتم در یکی از شعبات دادگاه عمومی حقوقی، ایشان پیشنهاد داد که تمامی مستندات پرونده را برایش واتس اپ کنم تا پس از مطالعه نظر دهد که پرونده را قبول می کند یا نه و بدواً این رفتارش حرفه ای بنظر می آمد و همچنین نشانی دفتر خود را به من داد.

پس از ترک تاکسی همان شب با من تماس گرفت، و بیان کرد که برای مطالعه پرونده بایست مبلغ بیست میلیون ریال برایش واریز کنم چون این کار نیازمند صرف زمان است و بنده هم با توجه به تخصصی بودن امر، درخواستش را پذیرفتم و مبلغ را به حساب معرفی شما منتقل کردم. اما پس از گذشت دو روز پاسخی در در واتس اپ و نه تماس به من می داد تا اینکه به نشانی دفتر وکالتش مراجعه کردم مطلع شدم چنین دفتری وجود خارجی ندارد.

با این تفاسیر اینجانب قربانی کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه شده ام از آن مقام محترم استدعا دارم با عنایت به ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین شهادت شهود و مطلعین نسبت به صدور انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب دادرسی علیه مشتکی عنه مساعدت مقتضی مبذول نمایید.

با تجدید مراتب احترام و سپاس

نمونه شکواییه کلاهبرداری ( نمونه ۳ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت کلاهبرداری
دلائل و منضمات۱- پرینت حساب۲-شهادت شهود و مطلعین
دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ …….. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با مانورهای متقلبانه و صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ …………. را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم.

پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده اند و علاوه بر اینجانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده اند.

لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل …………………. می شود و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …….. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام و سپاس