4.1/5 - (8 امتیاز)

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک است. پس چنانچه مالک یک ملک هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست الزام به تحویل ملک را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

از آنجا که بسیاری از مردم به دام فروشنده هایی افتاده اند که پس از فروش ملک آن را به مالک جدید تحویل نمی دهند،  لذا بر آن شدیم تا به طور مفصل به این موضوع بپردازیم.

حتما تاکنون از اطرافیان خود شنیده اید که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد.

این امر علی الخصوص در مواقعی که در فاصله وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی ارزش مبیع سیر صعودی به خود میگیرد بیشتر به چشم میخورد.

فروشنده به تصور اینکه ملک خود را به بهای بیشتری خواهد فروخت، از انجام تعهدات خود خودداری می کند.

اما از طرف دیگر، خریدار نیز به راحتی با این تخلف فروشنده کنار نخواهد آمد.

و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود راه محکمه را در پیش گرفته و مبادرت به ارائه دادخواست الزام به تحویل ملک خواهد نمود.

برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تخلیه فوری را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.

برای مشاهده نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک


مراحل تنظیم دادخواست الزام به تحویل ملک


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


لزوم ارائه دادخواست الزام به تحویل ملک


با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی ؛  « به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.»

اما یکی از مشکلاتی که معمولا در معاملات با آن مواچه می شویم، امتناع فروشنده از تحویل بیع به خریدار است.

این امر به خصوص در زمان بین انجام معامله و تنظیم سند رسمی بسیار دیده می شود.

زیرا در این زمان اغلب ارزش مادی مبیع افزایش یافته و برخی فروشندگان با طمع فروش مال با سود بیشتر، از تحویل مبیع سر باز می زنند.

در این زمان خریدار می تواند اقدام به اقامه دعوی الزام به تحویل مبیع نموده و مال غیر منقول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.


ذکر چند نکته در خصوص نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک


اگر ملک دارای سند رسمی است، قبل از الزام فروشنده به تحویل ملک، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست کرد.

در غیر اینصورت، دعوی تحویل بیع بدون سند رسمی به نام خریدار، در دادگاه رد خواهد شد.

در هر قراردای طرفین می توانند ایفای تعهد خود را موکل به ایفای تعهد طرف دیگر نمایند که در اصطلاح حقوقی به این عمل حق حبس می گویند.

در نتیجه در صورتی که یکی از طرفین از تسلیم مبیع یا ارزش ریالی آن امتناع ورزد، طرف مقابل نیز تعهدات متقابل خود را انجام ندهد.

در صورتی که هر دو طرف عقد بیع به دلیل عدم انجام تعهد از طرف مقابل به تعهدات خود عمل ننماید، دادگاه هر دو طرف را ملزم به ایفاء تعهد می نماید.

مرجع صالح به رسیدگی دادگاهی می باشد که در محل وقوع ملک مستقر است.

البته اگر اقامتگاه شما در شهری غیر از محل ملک باشد، با توجه به ایجاد دفاتر خدمات قضایی شما می توانید در محل خود دادخواست

را از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه نمایید اما جلسات رسیدگی در دادگاه محل وقوع ملک انجام خواهد گرفت.

اگر احتمال می دهید که فروشنده ممکن است دوباره ملک را به دیگری منتقل نماید یا در آن دخل و تصرفی نماید می توانید از نهاد دستور موقت استفاده نمایید که در نمونه دادخواست سوم ذکر گردیده است.


نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک


در ادامه چند نمونه دادخواست برای راهنمایی شما قرار دادیم تا هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید.

البته از آنجا که هزینه الزام به تحویل معادل سه و نیم درصد از ارزش منطقه ای ملک می باشد ، پیشنهاد می کنیم حتما با وکلای خبره نیز مشورت داشته باشید.

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- الزام به تسلیم و تحویل مبیع مالی غیرمنقول مقوم به …. ریال ۲- پرداخت کلیه خسارات
دلايل و منضمات دادخواست۱. مبایعه نامه مابین طرفین ۲. اظهارنامه ارسالی به مستنکف و پاسخ آن در صورت وجود ۳. مستندات پرداخت ثمن ۴.شهادت شهود
ریاست محترم …..
احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ … شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت … واقع در شهرستان … بخش … به شماره پلاک ثبتی … را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ … خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ملک را در تاریخ … به اینجانب تحویل بدهند.

علاوه بر تمدید مهلت تحویل ملک طبق قرارداد، اینجانب مراجعات بسیاری نزد ایشان داشتم و همچنین اظهارنامه ای به شماره … در تاریخ … نیز ارسال نمودم که خوانده هیچ اقدامی در جهت تحویل مورد معامله انجام ندادند و از این حیث خساراتی به اینجانب وارد شد. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول مقوم به …. ریال ۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه ۲- مستندات پرداخت ثمن ۳_ تصویر مصدق اظهارنامه
ریاست محترم …..

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

۱_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………..به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می‌باشد.

۲_ اینجانب تمامیت شش دانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه‌نامه مورخ ……………. به مبلغ ………………… با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم.

۳_ مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است، ملک مذکور را در تاریخ ……………… تحویل اینجانب بدهد.

۴_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تحویل ملک موافقت نموده‌ام.

۵_ ذکر این نکته لازم است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به انجام تعهد نشده و مورد معامله را تحویل اینجانب نداده و از این بابت خساراتی به بنده وارد شده است.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- الزام به تسلیم و تحویل مبیع مالی غیرمنقول مقوم به …. ریال ۲- پرداخت کلیه خسارات
دلايل و منضمات دادخواست۱. مبایعه نامه مابین طرفین ۲. اظهارنامه ارسالی به مستنکف و پاسخ آن در صورت وجود ۳. مستندات پرداخت ثمن ۴.شهادت شهود
ریاست محترم …..
احتراماً به استحضار می رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………..به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می‌باشد. ۲_ اینجانب تمامیت ششدانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه‌نامه مورخ ……………. به مبلغ …………………با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم. ۳_ مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است، ملک مذکور را در تاریخ ……………… تحویل اینجانب بدهد. ۴_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تحویل ملک موافقت نموده‌ام و همچنین به تعهدات قراردادی خود عمل کرده‌ام ولی خوانده از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده است. ۵_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به انجام تعهد نشده و مورد معامله را تحویل اینجانب نداده و از این بابت خساراتی به بنده وارد شده است. ۶_ بدوا قبل از اولین جلسه دادرسی به منظور حفظ حقوق اینجانب صدور دستور موقت منع نقل و انتقال مورد معالمه را از محضر دادگاه خواستارم. فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ الی ۲۲۵ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۳۶۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

الزام خوانده به تحویل آپارتمان موضوع پلاک ثبتی… در قبال پرداخت مانده ثمن به خوانده یا واریز آن در صندوق دادگستری،  به شرح متن، مقوم به… ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلايل و منضمات دادخواست

1ـ تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش مورخ …    2ـ استعلام ثبتی    3ـ تحقیق و معاینه محل     4ـ شهادت شهود     5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی … سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا”؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال به موکل می‌فروشد و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه مستند به بند … شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش‌فروش شده را ظرف مدت … ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق‌الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی … تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده ـ پس از احداث و تکمیل آپارتمان فوق‌الذکر ـ از تحویل آن، امتناع می‌نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

رابعا”؛ با نظر به اینکه از ثمن مورد معامله، مبلغ … ریال آن پرداخت شده و بقیه که معادل … ریال است، براساس توافق طرفین، منوط به تحویل و تسلیم مورد معامله بوده است و موکل آمادگی کامل دارد مبلغ مانده را به صندوق دادگستری، واریز و یا به خوانده، پرداخت نماید و مورد معامله را تحویل بگیرد.

علاوه بر اینکه ادامه وضع فعلی باعث می‌شود که موکله، مبالغ سنگینی، هر ماهه، بابت اجاره بهای محل سکونت خویش پرداخت نماید.

خامسا”؛ با لحاظ اینکه خوانده، هنوز پایان‌کار را از شهرداری مربوطه و صورتمجلس تفکیکی را از اداره ثبت مربوطه دریافت نکرده است.

سادسا”؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سابعا”؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود، بمنظور احراز امتناع خوانده از تحویل آپارتمان پیش‌خرید شده، وفق مواد229 لغایت256 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل آپارتمان موضوع پلاک ثبتی … ، در قبال پرداخت مانده ثمن به خوانده یا واریز آن در صندوق دادگستری، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219  قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت