به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه دریافت مجوز ماینینگ یا همان مجوز استخراج بیت کوین اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ماینینگمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مصوبه 58144/ت 55637 هـ هیئت وزیران

115981398/05/132دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

115531398/08/286دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

115531398/08/286دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

115531398/08/286دانلود
هزینه صدور مجوز ماینینگ ( مجوز استخراح بیت کوین )


عنوان هزینهمبلغ
جواز تأسیس (حداکثر)1100000 ریال
پروانه‌بهره‌برداری150000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 46

113171380/11/2711دانلود

قانون بودجه سال 1364- تبصره 5

113181363/12/29دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
جواز تأسیس60000 ریال
پروانه بهره برداری60000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

115531398/08/286دانلود
فرآیند اصلاح مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )
فرآیند ابطال مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین )


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز