شارژ آپارتمان خالی


در این مقاله قصد داریم تا به نحوه محاسبه شارژ آپارتمان خالی بپردازیم. اینکه آیا برای آپارتمان خالی باید شارژ پرداخت شود یا خیر از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

از آنجا که امروزه اکثر مردم در آپارتمان زندگی می کنند، وضع قوانینی برای آپارتمان نشینی می تواند از ایجاد هرج و مرج در آپارتمان خودداری کند.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار با تصویب قانون تملک آپارتمان ها در مواد محدودی این حقوق را شناسایی کرده است.

یکی از این حدود و قوانین ، تعیین میزان شارژ آپارتمان خالی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.


شارژ آپارتمان به چه معناست


پیش از اینکه به تعیین میزان شارژ آپارتمان خالی بپردازیم ، باید به تعریف شارژ آپارتمان بپردازیم.

طبیعتا هر ساختمان و هر آپارتمانی یک سری هزینه هایی دارد که مربوط به تمام ساکنین است.

یعنی مربوط به قسمت مشترکی از آپارتمان است که مورد استفاده تمامی ساکنین قرار دارد.( بخش مشاع آپارتمان )

مانند هزینه نظافت، هزینه سرویس آسانسور، هزینه باغچه یا فضای سبز آن آپارتمان و تمامی موارد مشترک دیگر.

ازآنجا این موارد بین تمام همسایگان مشترک است ، لذا باید توسط تمام مالکین پرداخت شود.


در آپارتمان چه قسمت هایی مشترک و چه قسمت هایی اختصاصی است؟


پیش از اینکه به تعیین میزان شارژ آپارتمان خالی بپردازیم ، باید بدانیم که در آپارتمان چه قسمت هایی مشترک و چه قسمت هایی اختصاصی است؟

در پاسخ باید گفت که آن بخش هایی که استفاده از آن مختص و مخصوص چند واحد خاص نبوده و مخصوص تمام ساکنین و مالکان است قسمت مشترک و مشاع محسوب می شود.

مانند آسانسور، راهرو و پشت بام و…

به این ترتیب اشغال کردن این بخش ها با گذاشتن وسایل و یا نگهداری حیوانات ممنوع است مگر با رضایت تمامی مالکان.

قسمت های اختصاصی به بخش هایی از آپارتمان گفته می شود که فقط مختص یک واحد خاص است و فقط ایشان حق استفاده از آن را دارد مانند داخل واحد.

شارژ آپارتمان خالی


سهم هر مالک را از شارژ چگونه تعیین کنیم


پیش از اینکه به تعیین میزان شارژ آپارتمان خالی بپردازیم ، باید بدانیم که چگونه باید میزان سهم هر مالک را از شارز آپارتمان مشخص نمود.

طبق قانون تملک آپارتمان و ماده ۴ این قانون نحوه تعیین سهم هر مالک از شارژ را معین کرده است:

« حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک

متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌ های اختصاصی تمام

ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد

و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند.»

به عبارت دیگر ، پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

طبق این ماده سهم هر مالک به نسبت سهم قسمت اختصاصی او به مجموع کل مساحت اختصاصی ساختمان سنجیده می‌شود.


شارژ آپارتمان خالی


حال نوبت آن رسیده که بدانیم آیا مالکانی که ساکن نیستند نیز بایستی شارژ را پرداخت کنند؟

پرداخت شارژ و یا هزینه های قسمت های مشترک وظیفه تمام مالکان است، حتی اگر در آنجا سکونت نداشته باشند و آپارتمان آنان خالی باشد.

البته باید این مسئله را در نظر بگیریم که پرداخت شارژ از جنبه هایی برای آپارتمان خالی لازم نیست.

مانند پرداخت قبوض آب و گاز.

زیرا این مالکان در آپارتمان سکونت نداشته اند و از آب و گاز استفاده ای نکرده اند که بخواهند هزینه آن را پرداخت نمایند.

اما برای سایر هزینه ها مکلف به پرداخت هستند مثل هزینه های مربوط به آسانسور و…


عدم پرداخت شارژ توسط مالک آپارتمان خالی


حال که دانستیم قانونگذار برای شارژ آپارتمان خالی نیز قانون وضع کرده باید بدانیم که برای عدم پرداخت آن نیز قانونی در نظر گرفته است.

پرداخت شارژ وظیفه ای است که قانون بر مالک تحمیل کرده است و اگر مالک از پرداخت آن خودداری کند برای آن ضمانت اجرا تعریف کرده است.

حال چه فرد مالک ساکن آپارتمان باشد چه واحد وی خالی باشد، درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ

ماده ۱۰ این قانون این گونه مقرر کرده است که ابتدا هیئت مدیره با ارسال اظهارنامه از طریق دادگاه و

نوشتن مبلغ مورد مطالبه آن را به وسیله اظهارنامه درخواست می کند.

در صورتی که از مدت اظهار نامه ۱۰ روز سپری شود و مالک باز هم پرداخت نکرد خود هیئت مدیره می‌تواند

با صلاحدید خود مالک را از امکانات قسمت های مشترک مثل شوفاژ، برق، گاز و… محروم کند و

اجازه استفاده آن را به مالک ندهد.

اگر باز هم مالک از پرداخت شارژ آپارتمان خالی خود خودداری کرد، هیئت مدیره می‌تواند از اجرای اسناد

بر طبق اظهارنامه ای که از قبل داشتند صدور اجراییه را برای مطالبه مبلغ تقاضا کند.

از طرف دیگر می تواند به دادگاه مراجعه کنند و مطالبه شارژ آپارتمان خالی را از طریق دادگاه نیز درخواست کنند.

دادگاه در این مورد بدون نوبت رسیدگی می کند و حکم صادر می کند و واحدی را که بدهکار است

از خدمات دولتی محروم می نماید و ممکن است فرد را تا دو برابر بدهی جریمه کند

و از این مازاد جریمه برای بخش مشاع آپارتمان استفاده شود.


نتیجه گیری


پرداخت شارژ و یا هزینه های قسمت های مشترک آپارتمان وظیفه هر مالک است.

طبق بند اخیر ماده ۴ حتی اگر مالک آپارتمان را خالی گذاشته باشد و استفاده نکند موظف به پرداخت شارژ خواهد بود.

مگر هزینه هایی که متغیر است و پرداخت آن منوط به استفاده از آپارتمان باشد .

مانند قبوض آب و برق و گاز ولی در سایر هزینه ها موظف به پرداخت است.