به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟


شاید برای شما هم این سوال پیش امده باشد که حضانت فرزند پسر با چه کسی است ؟ اما پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم بهتر است تا کمی درباره حضانت و قوانین موجود برای آن صحبت کمیم.

حضانت فرزند عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در این حضانت اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است.

از نتایج تکلیف بودن حضانت بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه الترام از سوی پدر و مادر است ؛ حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است و می توان آن را به دو عنصر نگهداری و تربيت طفل تجزیه کرد.

از آنجا که شخصیت آدمی در سالهای اولیه زندگی او شکل می گیرد و نیازهای عاطفی و جسمی او وابستگی بیشتری برای برآورده شدن دارد، حضانت یا نگهداری کودک امری بس مهم جلوه میکند.

در جامعه هرگاه کلمه حضانت به گوش می رسد ناخودآگاه ذهن به سمت طلاق و فرزندان طلاق می رود.

اما امر حضانت ملازمه ایی با طلاق ندارد و در صورتی مطرح می شود که والدین کودک به هر علت که ممکن است طلاق باشد یا غیر آن با یکدیگر زندگی نمی کنند. در این مقاله سعی بر این شده که مسائل حول محور حضانت فرزند پسر توضیح داده شود.


حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی


قانون حضانت فرزند پسر را تا سن ۷ سالگی به مادر سپرده است. در قانون سابق حضانت فرزند پسر فقط تا سن ۲ سالگی با مادر بود.

اما در عمل بسیاری از والدین با توافق یکدیگر برای مدت بیشتری حضانت طفل را به مادر می سپردند زیرا مادر بسیار بهتر نیازهای جسمانی و عاطفی کودک را برطرف میکرد.

از این رو مقنن در صدد اصلاح این موضوع برآمد. تا در نهایت حضانت فرزند پسر را تا سن ۷ سالگی به مادر سپرد.


حضانت فرزند پسر از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی (بلوغ)


بر اساس قانون حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است. و حضانت در این سن حق و تکلیف پدر است.

نکته ایی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که حضانت پسر تا ۷ سالگی که حق و تکلیف مادر است به صورت شمسی محاسبه می شود و ۱۵ سالگی که سن بلوغ است به سال قمری محاسبه می شود.


حضانت فرزند پسر بعد از سن ۱۵ سالگی


طبق قانون فرزند پسر پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت خارج می شود و خود اوست که می بایست انتخاب کند که با کدامیک از والدین خود تمایل به زندگی کردن دارد.

دادگاه صالح در این مورد دادگاه خانواده است و در جایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه عمومی حقوقی صالح است.

بنا به فوریت و ضرورت در تعیین تکلیف در نگهداری کودک میتوان از دادگاه دستور موقت مبنی بر نگهداری موقت از کودک گرفت.

در مدتی که حضانت با پدر یا مادر است طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت و نمیتواند وی را از این حق محروم کند.


نحوه صدور دادخواست صدور حکم حضانت


برای اینکه دادخواست قبول شود و به دادگاه ارجاع یابد باید شرایط شکلی و محتوایی آن رعایت گردد وگرنه دادخواست دارای نقص اعلام میشود و پرونده متوقف می شود.

دوباره برای پیگیری مجدد باید دادخواست با رعایت تمام شرایط آن طرح گردد که زمان بر و هزینه بر است.

اولین نکته در طرح دادخواست حضانت فرزند ، طرح دادخواست در برگ های مخصوص دادخواست می باشد.

هزینه دادخواست حضانت چون موضوع دعوا غیر مالی می باشد برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

در قسمت خواسته دادخواست باید عبارت « صدور حکم حضانت فرزند به انضمام تمام خسارات قانونی» نوشته شود.

کپی مصدق عقد نامه،طلاق نامه، شناسنامه خودتان وفرزندتان نیز در قسمت دلایل نوشته شود و متصل به برگ گردد.

برای مشاهده نمونه دادخواست هایی درخصوص حضانت فرزند می توانید به نوشته « نمونه دادخواست حضانت فرزند » مراجعه نمایید.