جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرائم علیه اموال، سابقه طولانی داشته و از دوران قدیم در جوامع بشری شایع بوده است و به عنوان یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود. قانونگذار مثل بسیاری از جرائم هیچ تعریفی از جرم خیانت در امانت [...]