3.7/5 - (6 امتیاز)

نمونه شکواییه توهین و تهدید


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه توهین و تهدید را برای راهنمایی کسانی که در معرض این جرم قرار گرفته اند ارائه دهیم.

اما پیش از آن بهتر است تا کمی درباره جرم توهین و تهدید بیشتر بدانیم.  تهدید یعنی اینکه یک نفر ، دیگری را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد، بترساند .

این عمل ناپسند و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن ، آسیب جسمی زدن ، بردن آبرو و مواردی از این دست که باعث می شود طرف مقابل بترسد و دچار رعب و وحشت شود ، خواهد بود .

تهدید کردن یکی از جرایمی است که به دلیل ماهیت آن و بیم به فعل درآمدن گفته‌های فرد تهدید کننده مجازات سخت و بازدارنده ای برای آن درنظر گرفته است.

اما همان طور که در مقاله « مجازات توهین و تردید » گفتیم، جرم تهدید کردن افراد همانند هر جرم دیگری دارای عناصری است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان فرد تهدید کننده را تحت پیگرد قانونی قرار داد.


ارکان جرم توهین


پیش از ارائه نمونه شکواییه توهین و تردید بهتر است با ارکان این جرم آشنا شویم. برای برخورد با جرم توهین باید سه رکن مورد بررسی قرار گیرد که این 3 رکن عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم توهین
  • عنصر مادی جرم توهین
  • عنصر روانی جرم توهین

انواع توهین


پیش از ارائه نمونه شکواییه توهین و تردید بهتر است با انواع توهین آشنا شویم. جرم توهین و مجازات آن به اعتبار مقام و شخصیت قربانی جرم به سه دسته تقسیم می شوند :

1-توهین ساده

2-توهین مشدد

3-مستوجب حد

همان طور که می دانید برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از تهدید یا هر جرم دیگری مراحل چهارگانه‌ ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام دهد.

پس از انجام این مراحل، شکواییه مربوطه ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

در قانون مجازات جرم توهین به افراد دو دسته است :

  1. دسته اول : توهین به افراد عادی که در ماده 608 آمده

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .

  1. دسته دوم : توهین به افرادی که در ماده 609 قانون مجازات آمده است :

  هركس با توجه به سمت، به يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد ، به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .


تنظیم شکواییه توهین و تهدید و مراجعه به دادسرای صالح


پیش از ارائه نمونه شکواییه توهین و تردید بهتر است با نحوه تنظیم آن آشنا شویم.

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است.

البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.


شرایط تنظیم شکواییه توهین و تردید


به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در نمونه شکواییه توهین و تردید موارد زیر قید می‌شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛

موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛

مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛

قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

نمونه شکواییه توهین و تهدید ( نمونه ۱ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت توهین و تهدید
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

به استحضار می رساند مشتکی عنه مدتی است که به اشکال مختلف از جمله مراجعه به محل کار و تماس تلفنی اقدام به فحاشی، تهدید، توهین و قذف موکل محترم خانم ………. می نماید و به ایشان نسبت ناروای داشتن رابطه جنسی نامشروع با همسر خود آقای …………. را داده است. این عمل به خصوص در تاریخ 20/9/90 با مراجعه مشتکی عنه به محل کار موکل خانم ……..انجام شده است که بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمایید اقدام مقتضی در مورد تحقیق و تعقیب متهم انجام شود.

 

نمونه شکواییه توهین و تهدید ( نمونه ۲ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت توهین و تهدید
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

احتراما اینجانب … شکایت خود را تحت عناوین مجرمانه فحاشی و توهین بر علیه مشتکی عنه تقدیم می دارم:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع … دچار اختلافاتی گشته ایم که چندین مرتبه به دعوا و بحث منجر شده است. ایشان در تاریخ … به منزل اینجانب مراجعه نموده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش و آرامش بنده و خانواده ام شده اند.

چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند.

لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و … می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

 

نمونه شکواییه توهین و تهدید ( نمونه ۳ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت توهین و تهدید
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

 اینجانب در تاریخ … با مشتکی عنه به علت … دچار اختلاف و مشاجره شدیم متاسفانه پس از گذشت مدت … از آن روز متهم چندین با بنده تماس گرفته و بار ها در حین رفت و آمد بنده سد راه بنده شده و با به کار گیری الفاظ رکیک و نا پسند اینجانب را مورد اهانت و فحاشی قرار داده اند لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل … و … و … می باشد و نیز با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده ی ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده می باشد با استناد به ماده ی مذکور تعقیب کیفری مجازات متهم را استدعا دارم

 

نمونه شکواییه توهین و تهدید ( نمونه ۴ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت توهین و تهدید
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه مقارن ساعت ۱۰ صبح مورخ …/…/۱۳۹۶ ضمن مراجعه به محل کارم با فحاشی و توهین در مقابل دیدگان همکارانم آبرو و حیثیت مرا از بین برده است که استشهادیه همکاران بپیوست تقدیم حضور عالی می‌گردد. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

 

نمونه شکواییه توهین و تهدید ( نمونه ۴ )


مشخصات طرفیننام نام خانوادگی نام پدر سن شغل نشانی اقامتگاه
شاکی …………………….………..………………………..
مشتکی عنه …………..……………………….………….………………………..
موضوع شکایت توهین و تهدید
دلائل و منضمات

1- شهادت شهود و اظهارات مطلعین

دادستان محترم شهرستان …………..

با سلام

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند. چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ………. می باشد و همچنین به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.