3/5 - (4 امتیاز)

نمونه دادخواست واخواهی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست واخواهی است. در صورتی که بنا به دلایلی شما در دادگاه نتوانید حاضر شوید

و دادگاه به ضرر شما حکم دهد ، می توانید با ارائه دادخواست واخواهی از رای غیابی به دادگاه اعتراض کنید.

برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست واخواهی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.

مطالعه بیشتر :

واخواهی از رای غیابی


مراحل تنظیم دادخواست واخواهی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست واخواهی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید


تعریف واخواهی


واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.


ذکر چند نکته در خصوص دادخواست واخواهی

شرایط صدور حکم غیابی: خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا بطور کتبی نیز دفاع نکرده و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشده باشد.

آثار واخواهی: انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

مهلت واخواهی: مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی آغاز می شود.

دادگاه صالح: دادخواست واخواهی به دادگاهی ارایه می شود که دادنامه غیابی را صادر نموده است!

واخواهی در زندان: چنانچه واخواه در حبس باشد به تبع اعلام واخواهی چنانچه دادگاه جهات واخواهی را احراز کند فورا محکوم علیه آزاد میشود البته با سپردن تامین متناسب.

واخواهی حقوقی در دادگاه و شورا و واخواهی کیفری: از لحاظ شکلی بین واخواهی در شورا و دادگاه هیچ اختلافی نیست.

ولی در واخواهی کیفری نیاز به تنظیم دادخواست به صورت زیر وجود ندارد و صرف تحریر دفاعیات در یک برگ سفیدA4 و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای کفایت می کند.

اعسار در واخواهی: اگر هزینه واخواهی بالا با شد و شما توان پرداخت آن را ندارید همزمان با واخواهی و در ستون خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز باید ذکر نمایید.

نمونه دادخواست واخواهی ( نمونه ۱ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنواخواهی نسبت به رای صادره از شعبه ۵ دادگاه شهر………. طی دادنامه شماره…………….. مورخ ……….. اعسار در پرداخت هزینه دادرسی واخواهی

 

دلايل و منضمات دادخواسترأی صادره از شعبه ۵ مورخ ……………

مدارک و مستندات دال بر غیابی بودن رأی اصراری

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه شهر ……..

سلام علیکم

احتراماً اینجانب………………… فرزند …………………. دارای کد ملی……………………….. نسبت به دادنامه شماره……………….. مورخ …………………. صادره از آن شعبه محترم در تاریخ ……………….. به بنده ابلاغ شده که در آن حکم بر محکومیت بنده صادر شده است، به استحضار می­ رساند با توجه به شرایط مقرر در ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی بنده در هیچ ­یک از جلسات دادرسی در دادگاه حضور نداشته­ و به­ طور کتبی و با نوشتن لایحه نیز از خود دفاع نکرده­ و وکیلی نیز به دادگاه محترم معرفی نکرده­ ام تا به دفاع از حق بنده بپردازد، لذا با استناد به ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست واخواهی جهت بررسی موضوع تقدیم دادگاه محترم می ­شود تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به دادخواست واخواهی اینجانب اقدامات لازم را به­ عمل آورد.

ضمناً مدارک و مستندات لازم به پیوست تقدیم می­ گردد.

 

امضا و تاریخ

نمونه دادخواست واخواهی ( نمونه ۲ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنواخواهی نسبت به رای صادره از شعبه ۵ دادگاه شهر………. طی دادنامه شماره…………….. مورخ ……….. اعسار در پرداخت هزینه دادرسی واخواهی

 

دلايل و منضمات دادخواسترأی صادره از شعبه ۵ مورخ ……………

مدارک و مستندات دال بر غیابی بودن رأی اصراری

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه شهر ……..

سلام علیکم

احتراماً اینجانب………………… فرزند …………………. دارای کد ملی……………………….. نسبت به دادنامه شماره……………….. مورخ …………………. صادره از آن شعبه محترم در تاریخ ……………….. به بنده ابلاغ شده که در آن حکم بر محکومیت بنده صادر شده است، به استحضار می­رساند با توجه به شرایط مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر برای بنده امکان­ پذیر نبوده است، لذا تقاضا دارم نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به دادخواست واخواهی اینجانب اقدامات لازم را به ­عمل آورید.

ضمناً مدارک و مستندات لازم به پیوست تقدیم می­ گردد.

ضمناً مدارک و مستندات لازم به پیوست تقدیم می­ گردد.

 

امضا و تاریخ

نمونه دادخواست واخواهی ( نمونه ۳ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنواخواهی نسبت به دادنامه شماره  … مورخ…در کلاسه …اصداری از دادگاه محترم شعبه …

 

دلايل و منضمات دادخواست۱. کپی مصدق دادنامه شماره ….. ۲. دیگر مدارک استنادی از قبیل قرارداد، صورت جلسه، استشهادیه و…

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه شهر ……..

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده کلاسه …….که به دلیل عدم اطلاع از وجود دعوی واخوانده(خواهان بدوی) که متاسفانه منتج به محکومیت اینجانب گرریده است نظر به اینکه به دلیل عدم ابلاغ واقعی اوراق قضایی که از وجود دعوی مطلع نبودم و لایحه ودفاعیات مکتوب نداشته ام وهمچنین فرصت دفاع توسط وکیل از حقوق حقه ام میسور نبوده، و اخیراً از مفاد دادنامه استطلاع یافته ام و نظر بر اینکه در مانحن فیه قضیه اساسا واخوانده مستحق نمیباشد وطبق رسید عادی …و استیفای ناروامحسوب شده (سایر ادله ومدارک) فلذا نظر به مراتب معنونه تقاضای قبولی واخواهی ورسیدکی مجدد مورد استدعاست.

 

امضا و تاریخ

نمونه دادخواست واخواهی ( نمونه ۴ )

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنواخواهی نسبت به دادنامه شماره  … مورخ…در کلاسه …اصداری از دادگاه محترم شعبه …

 

دلايل و منضمات دادخواست۱. کپی مصدق دادنامه شماره ….. ۲. دیگر مدارک استنادی از قبیل قرارداد، صورت جلسه، استشهادیه و…

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه شهر ……..

سلام علیکم

با توجه به صدور دادنامه غیابی شماره ………………. از آن شعبه محترم و عدم اعلام نشانی صحیح اینجانب،بنده از دعوی نامطلع بوده و امکان حضور و دفاع در دادگاه را نداشته ام لهذا با توجه به شرایط اقتصادی حاصله و ضبط وثایق اینجانب توسط واخوانده و عدم دسترسی به اموال سهل الوصول امکان پرداخت هزینه واخواهی برای بنده میسر نمی باشد با تعرفه شهود بدواً درخواست پذیرش اعسار ازهزینه واخواهی و پس از آن قرار قبولی واخواهی را از حضور محترمتان استدعا دارم.

ضمناً دفاعیات مشروح و مستند متعاقباً تقدیم حضورتان می گردد.

قبلاً از همکاری حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

 

امضا و تاریخ