5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند


نمونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد ممنوع الخروچ کردن فرزند مشترک خود را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ممنوع الخروجی فرزند را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ممنوع الخروجی فرزند


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم مبنی بر جلوگیری و ممنوعیت خروج اطفال مشترک از کشور به شرح متن و بدواً صدور دستور موقت
دلايل و منضمات دادخواست1- شناسنامه و کارت ملی 

2- طلاق نامه

3- عندالزوم تحقیق از اطفال و استعلام از اداره گذرنامه 

4- دادنامه شماره …… مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و اظهار ادب و احترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد: از آنجایی که موکله و خوانده محترم به حسب سند ازدواج شماره ……… مورخ 779/28 دفترخانه ازدواج شماره 26 تهران ازدواج دائم نموده و ماحصل زندگی مشترک ایشان به شرح مندرج در سوابق اسناد سجلی سه فرزند به نام های:

1- آ. متولد سال 1378   2- پ. متولد سال 1378  3- ش. متولد سال 1386 می باشد.

در ادامه نظر به اینکه نکاح موکله و خوانده محترم به شرح سند طلاق شماره ……. مورخ 1391/4/5 دفتر طلاق شماره 49 تهران به لحاظ طلاق توافقی خاتمه یافته است لیکن اطفال و فرزندان مشترک در نزد خوانده بوده که به حسب دادنامه شماره ……. مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران دستور موقت مبنی بر ملاقات ایشان با موکله صادر گردیده است و در مانحن فیه در حال رسیدگی می باشد.

نظر به مراتب فوق از آنجایی که لازمه بقاء و اجرای حق فطری و طبیعی و نیاز ملاقات موکله مادر اطفال مشترک و اجرای این حق بقاء اطفال و فرزندان مشترک در ایران می باشد و سلب ارتباط فرزندان مشترک با موکله سبب ورود صدمات روحی و روانی به ایشان است و در حالیکه اطفال مذکور به واسطه تابعیت خوانده محترم از کشور کانادا و سال ها اقامت در خارج از کشور و اجازه اشتغال در کشور مالزی تابعیت کشور کانادا را تحصیل نموده اند و اینکه در تاریخ 1391/7/16 الی تاریخ 1391/7/30 بدون اذن و اجازه موکله اطفال مشترک به خارج از کشور به کشور مالزی برده شده اند و خوانده محترم با انجام امور مالی قصد دارد اطفال را مقیم در کشور بیگانه نماید که اقدامات مغایر خوانده با تحقیق از اطفال و استعلام از اداره گذرنامه قابل احراز است.

از آنجایی که خروج و اقامت ایشان نه به مصلحت اطفال مذکور است و اینچنین سبب محرومیت اطفال از حقوق اجتماعی است نظر به تبصره یک ماده 14 قانون حمایت خانواده و موازین و مقررات قانونی جهت تامین حقوق موکله و فرزندان مشترک و اینکه انجام تشریفات ملاقات مستلزم حضور اطفال مشترک در ایران است بدینوسیله به شرح مذکور درخواست صدور حکم به شرح ستون خواسته و دستور موقت لازمه در این خصوص جهت ممانعت و ممنوع الخروجی اطفال از کشور و اعلام به مراجع ذیربط را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ممنوع الخروجی فرزند ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر ممنوع الخروجی فرزند
دلايل و منضمات دادخواست1- شناسنامه زوجه ۲- شناسنامه فرزند مشترک

دادخواست ۳- عقدنامه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب ……… مطابق سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم و حاصل این زندگی مشترکمان دختری است، به نام نهال. اینک به دلیل بروز پارهای مشکلات و اختلافات خانوادگی حضانت و نگهداری مشارالیها با حق ملاقات هفته ای یک روز . (آخر هفته (برای خوانده تفویض گردیده از آنجایی که خوانده تصمیم گرفته به خارج کشور عزیمت و در آن کشور سکونت گزیند و بیم آن می رود که تنها دخترمان را نیز با خود ببرد و از این طریق اینجانب را از حق قانونی و شرعی ملاقات فرزند محروم سازد.

لذا به موجب این دادخواست و ضمایم پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر ممنوع الخروجی فرزند مشترکمان را از آن مقام استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي