5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست مطالبه وجه


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست مطالبه وجه در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست مطالبه وجه را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بنا به هر دلیلی خواستار مطالبه وجه باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست مطالبه وجه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست مطالبه وجه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه وجه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار/ذینفع

۲-مدیر شرکت

خوانده

۱- عضو شرکت تعاونی
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه ………….. به علاوه تمام هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان ……………… به اتفاق خواندگان محترم اقدام به ثبت شرکت تعاونی جهت انجام فعالیت اقتصادی مثل (صیادان، فرش دستباف، صنایع دستی، مصرف محلی ازاد و مسافری و حمل و نقل صنفی صنعتی، مشاغل آزاد و … ) نمودیم و با توجه به اینکه آقای ……………. به عنوان …………… متخصصی در رشته ……………. یکی از اشخاص شناخته شده در این فن و رشته می باشد که ما هم به این خاطر مشارالیه را عضو تعاونی نموده و اصلا شرط ورود وی تخصصش بود.

حتی تا مورخه …… به خوبی و خوشی عضو تعاونی بوده و همکاری لازم را هم داشته تا اینکه شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت ………….. جهت همکاری در زمینه ……………….. مینماییم که به محض انعقاد قرارداد آقای ……………. به عنوان عضو متخصص با تقديم استعفا از شرکت خارج میشود و چون ما در این قرارداد روی نامبرده حساب ویژه ای باز کرده بودیم و اصولا شرط اصلی انعقاد قرارداد به دلیل تخصصش بوده و چون خروج ایشان از شرکت موجب عدم انجام قرارداد در نتیجه فسخ قرارداد شده که همین امر هم باعث بروز خسارت به مبلغ …………….. به شرکت شده تا با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۲ ق تعاونی تبصره ۲ تقاضای محکومیت به پرداخت اصل مبلغ حتی با جلب نظر کارشناس بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار/ذینفع

۲-مدیر شرکت

خوانده

۱- شرکت تجارتی ۲- هیات نظار ۳- اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه ………….. با جلب نظر کارشناس فعلا با ابطال …………… به علاوه تمام هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ………………. به همراه خوانده در تاريخ …………….. اقدام به تاسیس شرکت مختلط سهامی در رابطه با ساخت و ساز ………… نمودیم و تمامی سرمایه نقدی یک صد میلیون ریال و غیرنقدی خویش را هم تاديه و تسلیم نموده ايم.

در حال حاضر مشخص شده شریک بنده بر خلاف واقع نسبت به تاديه و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی اظهاراتی را جهت ثبت شرکت اداره ثبت شرکتها ارائه و در تقویم سهم الشرکه غیرنقدی واقعیت بیان نشده و بر همین اساس نیز شرکت ثبت کرد.

و با تقدیم دادخواست حکم به انحلال شرکت تجارتی نیز مطابق دادنامه قطعی به شماره و تاریخ ……………. صادر گردیده است.

حال با تقدیم این دادخواست چون خواندگان مسئول مستقیم بطلان شرکت بوده و بطلان مستند به عمل آنها می باشد و حسب مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۰۱ ق.ت محکومیت تضامنی مشارالیها به پرداخت خسارات وارده با جلب نظر کارشناس بعلاوه تمامی هزینه های قانونی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-سهامدار/ذینفع

خوانده

۱- شریک و شرکای ضامن
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه ………….. به علاوه تمام هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب …………….. مطابق مدارک تقدیمی مبلغ ………… ریال از شرکت …………… بدهکارم اما متاسفانه به علت اینکه شرکت هیچ دارایی مبنی بر پرداخت و تصفیه بدهی ها ندارد و نیز اینکه با توجه به دادنامه قطعی به شماره ……… و تاریخ ………….. شعبه ……….. دادگاه تجدیدنظر استان ………. حكم انحلال شرکت نیز صادر شده و به لحاظ عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه تمام دیون و … با توجه به اینکه خواندگان به عنوان شرکای ضامن از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت می باشند.

با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۷۴ قانون تجارت تقاضای محکومیت خواندگان در حدود بدهی خویش به پرداخت اصل مبلغ بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی از دارایی شخصی شرکای ضامن مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۴ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

مدیر تصفیه

خوانده

۱- شریک و شرکای ضامن
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه ………….. به علاوه تمام هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب …………. به عنوان مدیر تصفیه شرکت تجارتی مطابق مدارک تقدیمی با وجه به اینکه خواندگان به عنوان شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته اند و نیز اینکه با توجه به دادنامه قطعی و تاريخ ……………. شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر استان ……….. حکم انحلال شرکت نیز صادر شده و به لحاظ عدم کفایت دارایی ام تاديه تمام دیون و …. با توجه به اینکه خواندگان به عنوان شرکای ضامن از بابت قیمت سهام خود مدیون باشند با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۷۳ و ۱۵۶ قانون تجارت تقاضای محکومیت خواندگان در حدود بدهی خویش به پرداخت اصل مبلغ بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی از دارایی شخصی شرکای ضامن مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۵ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

مدیر تصفیه

خوانده

۱- شریک و شرکای ضامن
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه ………….. به علاوه تمام هزینه های دادرسی و قانونی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ………………. به عنوان مدیر تصفیه شرکت تجارتی مطابق مدارک تقدیمی با وجه به اینکه خواندگان به عنوان شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته اند و نیز اینکه با توجه به دادنامه قطعی و تاريخ ………….. شعبه ………… دادگاه تجدیدنظر استان ……….. حکم انحلال شرکت نیز صادر شده و به لحاظ عدم کفایت دارایی برای تاديه تمام دیون و با توجه به اینکه خواندگان به عنوان شرکای ضامن از بابت قیمت سهام خود مدیون باشند.

با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۷۳ و ۱۵۶ قانون تجارت تقاضای محکومیت خواندگان در حدود بدهی خویش به پرداخت اصل مبلغ به علاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی از دارایی شخصی شرکای ضامن مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۶ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار/ذینفع

خوانده

۱- شرکت تجارتی

۲-هیات نظار

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه فعلا …………..جهت ابطال تمبر با جلب نظر کارشناس به علاوه تمامی هزینه های قانونی دادرسی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند خواندگان محترم به عنوان اعضای هیات نظار شرکت مختلط سهامی ……….می بایست به استناد قانون (همانند مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون تجارت ) دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقيق درآوردم و … یعنی مسولیت هیات نظار با توجه به اینکه از جانب مجمع عمومی به آنان وکالت در انجام وظایف قانونی داده شده همانند وکیل در مقابل موكل بوده و تضامنی است و اینکه با توجه به نص صریح ماده ۱۶۶ باید بلافاصله تحقیق کرده واطمینان حاصل نمایند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ و ۵۰ قانون تجارت در مورد تشکیل شرکت، ورقه سهم، گواهینامه موقت و … رعایت گردد و به نوعی همان وظایف بازرس را دارا می باشند که با توجه به بررسی مدارک و دفاتر و حساب مشخص شده که نامبردگان بصورت عمد یا غیرعمد قصور نموده و مرتکب تخلف شده اند .

حال با تقدیم این دادخواست وحسب ماده ۱۶۷ قانون تجارت و قانون مسولیت مدنی تقاضای محکومیت به پرداخت اصل میان تمامی هزینه های قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۷ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار/ذینفع

خوانده

۱- شریک یا شرکای ضامن
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه فعلا …………..ریال به علاوه تمامی هزینه های قانونی دادرسی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب ……………… مطابق مدارک تقدیمی مبلغ …………….. ریال از شرکت بدهکارم اما متاسفانه به علت اینکه شرکت هیچ دارایی مبنی بر پرداخت و تصفیه بدهی ها ندارد و نیز اینکه با توجه به دادنامه قطعی به شماره ……………… و تاریخ …………… شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر استان ……… حکم انحلال شرکت نیز صادر شده و به لحاظ عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه تمام دیون و… با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۵۳ قانون تجارت اورده اولیه خواندگان مذکور …………. ریال بوده که پس از تشکیل این مبلغ بدون رعایت ماده ۱۵۳ ق ت به …………. ریال تقلیل پیدا کرده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ به علاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی از دارایی شخصی شرکای ضامن مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۸ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-مدیر شرکت ۲-ذینفع

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه فعلا …………..ریال به علاوه تمامی هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه …… با جلب نظر کارشناسی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- صورتجلسه مجمع عمومی موسس ۵- استعلام از اداره ثبت شرکتها ۶- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………….. ضمن شرکتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی تنظیمی جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها مطابق مواد ۱۰۴ و۱۰۶ قانون تجارت به عنوان مدیر….. شرکت تجارتی ……….. از تاریخ ………. تا تاریخ ………… تقدیم دادخواست بقرار ماهیانه …………….. ریال بعلاوه مزایا و پاداشهای مقرره مشغول به کار بوده ام که متاسفانه اعضای هیات مدیره از تاریخ ……….. لغایت تاریخ ………… تقدیم دادخواست از پرداخت حق و حقوق قانونی بنده خودداری می نماید .

حال با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۰۴ قانون تجارت و ماده ۳۳۶ قانون مدنی و قوانین مربوطه تقاضای محکومیت شرکت تجارتی …………  به پرداخت مبلغ ………… به عنوان اصل بدهی البته با جلب نظر کارشناسی و تمامی هزینه ها و خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه وجه ( نمونه ۹ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

۱-مدیر شرکت ۲-ذینفع

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره ۳-بانک…
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست مطالبه وجه فعلا …………..ریال به علاوه تمامی هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- فاکتورهای پیوستی ۵- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند به تاريخ ………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی ……….. اقدام به تشکیل جلسه نموده میبایست آن جلسه بعد از پیشنهاد هیات مدیر و قرائت گزارش بازرس شرکت اقدام به افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار اوراق قرضه بینماید و … تاکنون بعد از گذشت بیش از …… ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده در ماده ۱۷۴ لایحه در مرجع ثبت شرکتها و …  حال در این فرایند قانونی اینجانب ………….. متحمل پرداخت هزینه های همچون …………. شده ام که با مراجعه به شرکت . حتی ارسال اظهارنامه از پرداخت آن خوداری می نمایند.

حال با تقدیم این دادخواست حسب ماده ۱۸۲ لایحه اصلاحی درخواست پرداخت مبلغ ………… بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي