3/5 - (4 امتیاز)

مقدمه ای بر نمونه دادخواست فرزند خواندگی


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه از نمونه دادخواست فرزند خواندگی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد دارید فرزندی را به سرپرستی قبول کنید بایستی یک نمونه دادخواست فرزند خواندگی تنظیم نمایید.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست فرزند خواندگی را تنظیم نمایید.

لازم به ذکر است که در مقاله « شرایط فرزند خواندگی » به تفصیل در خصوص شرایط لازم برای به سرپرستی گرفتن کودکان اطلاعات کامل و جامعی را ارائه نمودیم.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست فرزند خواندگی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست فرزند خواندگی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست فرزند خواندگی ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم فرزند خواندگی
دلايل و منضمات دادخواست ۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق مدرک پزشکی دایر بر نازایی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانبان خواهان های فوق به اسامی …………. به استناد عقدنامه مورخ ……………. ازدواج دایم نموده ایم و در خلال مدت ….. سال ازدواج با توجه به مدارک پزشکی که ضمیمه می باشد، تاکنون صاحب فرزند نشده ایم و به مؤسسه کودکان بی سرپرست مراجعه کرده ایم و علاقه مند به نگهداری و حضانت فرزند دختر یا پسر می باشیم، نظر به اینکه از صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارک پیوست برخوردار می باشیم با الزام سازمان خوانده (سازمان بهزیستی که متولی این امور می باشد) تقاضای صدور حکم بر فرزند خواندگی مورد تقاضاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست فرزند خواندگی ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم مبنی بر فرزندخواندگی به صورت دائم
دلايل و منضمات دادخواست۱فرم وکالت، ۲- کپی دادنامه ۱۰۳۹ شعبه نهم حقوقی، ۳- کپی دادنامه ……….. شعبه ………. حقوقی، ۴- کپی دادنامه ……… شعبه دادخواست ……… حقوقی ، ۵- عنداللزوم استعلام از پرونده دایره سرپرستی ریاست
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکلین به علت محروم بودن از نعمت فرزند طی مراحل و تشریفات اداری و قضایی با صدور دادنامه شماره ……….. مورخ ……………. حکم سرپرستی موقت طفل بدون سرپرست را اخذ و برای وی شناسنامه دریافت می نمایند. لکن پس از مدتی که مادر وی پیدا شده و تقاضای تحویل فرزند را نمودند به تقاضای دادستانی شناسنامه فرزند تحویل واحد سرپرستی گردیده و طفل نیز به اداره بهزیستی تحویل شده لکن با توجه به اینکه مطابق دادنامه شماره …………… حكم حجر مادر طفل به نام ……… از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده است و نامبرده دارای قیم میباشد و در پی آن مطابق دادنامه شماره ………………. عدم صلاحیت مادر طفل جهت نگهداری آن و سلب حضانت از وی صادر گردیده است و مجددا بنا به تقاضای کتبی موکلین و به دستور دادستانی نزد موکلین به صورت مهمان حضور دارد. فلذا با توجه به تمامی موارد فوق الاشعار تقاضای صدور حکم سرپرستی دائم طفل به نام موکلین را از محضر دادگاه استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست فرزند خواندگی ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم حضانت و سرپرستی طفل
دلايل و منضمات دادخواستکپی دادنامه ………. و نامه تعهد محضر
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانبان ۱- …………. ۲- ………… خواهان های کلاسه پرونده بایگانی …………….. مطرح شده در شعبه …………… دادگاه خانواده……… که به موضوع فرزند خواندگی علیه اداره بهزیستی تهران رسیدگی و منجر به صدور دادنامه ………… گردیده است با عنایت به اینکه دستور موقت سرپرستی طفل ۲ ساله (فرزندخوانده) صادر شد. و مدت ۶ ماه سرپرستی طفل را براساس اقرار محضری پیوستی تعهد ۱/ ۳ انتقال اموال به طفل را امضاء کرده ایم.

لذا هم اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم دائم به سرپرستی طفل ۲ ساله (فرزند خوانده) را خواستارم ضمنا براساس نامه بهزیستی که باید جهت ابطال سند سجلی طفل و صدور شناسنامه جدید برای وی به مشخصات والدین (اینجانبان) اقدام شود تقاضای رسیدگی را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست فرزند خواندگی ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای حضانت و سرپرستی دائم دو طفل دوقلو
دلايل و منضمات دادخواستحکم سرپرستی موقت به شماره بایگانی ………… اصل نامه بهزیستی به شماره ………… کپی کارت ملی اینجانب ………
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: در خصوص دوقلوها به نامهای …………. (مستعار) که از مرکز شهید ترکمانی بهزیستی طی حکم سرپرستی موقت به شماره کلاسه ………….. و دادنامه شماره …………. تحویل اینجانبان ………… و ………. گردید و با توجه به طی شدن ۶ ماه زمان آزمایشی و همچنین تأئید و نامه سازمان محترم بهزیستی مبنی بر شرایط خوب جسمی و عاطفی از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم سرپرستی دائم دوقلوهای مذکور که به نام های …………. نامگذاری نموده ایم را داریم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي