3.6/5 - (7 امتیاز)

نمونه دادخواست حضانت فرزند


نمونه دادخواست حضانت فرزند از مواردی است که والدین بعد از طلاق برای گرفتن حضانت فرزند خود به آن نیاز دارند. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که برای والدین پس از طلاق در نظر گرفته شده است. چنانچه هریک از والدین بخواهد حضانت فرزند خود را به عهده بگیرد بایستی دادخواست حضانت تنظیم نموده و به دادگاه خانواده ارائه دهد.


حق حضانت فرزند بعد از طلاق


در موردی که زن و شوهر از هم طلاق گرفته اند، دیگر همکاری آنان برای حضانت فرزند ، به گونه ای که در زمان زوجیت وجود داشت، امکان ندارد . پس ، ناچار بایستی کودک را به یکی از آن دو سپرد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : برای حضانت فرزند بعد از طلاق ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حق حضانت فرزند بعد از طلاق با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس از انحلال نکاح نيز باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا به دیگری بسپارد.

تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت طفل مهمترین عامل تصمیم گیری درباره وضع او است ، بدون اینکه حق تقدم پدر و مادر بر دیگران نیز از یاد برده شود. یعنی ، محروم ساختن آنان از حق حضانت فرزند بعد از طلاق به دلیل رفع ضرر تحمل ناپذیر ممکن است نه برای جلب منفعت بیشتر .

و در صورت فوت پدر و مادر ، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بعد از فوت او نیز وی منصوب از طرف جد این وظیفه را به عهده دارد.

چنانچه به اطلاعات بیشتری در خصوص موانع موجود برای حضانت فرزند نیاز دارید می توانید به مقاله « حق حضانت فرزند بعد از طلاق » رجوع کنید.

مقدمه ای بر نمونه دادخواست حضانت فرزند


همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست حضانت فرزند را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست حضانت فرزند


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست حضانت فرزند دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور حکم به تحویل و حضانت فرزند
دلايل و منضمات دادخواست ۱-رونوشت مصدق عقدنامه ۲-رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب به موجب سند ازدواج شماره ……. دفترخانه شماره …. با آقای …………. یا خوانده دعوی ازدواج نمودم. و در طول مدت ….. سال زندگی مشترک صاحب ….. فرزند بنامهای ….. و ….. شده ایم.

اکنون که به علت وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم حال آنکه با توجه به ماده ۱۱۶۹ اصلاحی ق.م حضانت فرزند ذکور و فرزند اناث تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزندان و حضانت آنان را دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم حضانت و الزام به استرداد وی
دلايل و منضمات دادخواست۱- عقدنامه شماره ….. ۲- طلاق نامه شماره …..
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: در تاریخ …… به موجب عقدنامه ….. خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب در آمد. سپس به علت اختلافات موجود در تاریخ ….. به موجب طلاق نامه شماره ……. از یکدیگر جدا شدیم.

از زمان جاری شدن صیغه طلاق حضانت فرزندم به خوانده سپرده شده و از آن زمان تاکنون فرزندم نزد خوانده زندگی می کند. اکنون با توجه به اینکه فرزندم به هفت سالگی رسیده است علاقمندم حضانت فرزندم را خود بر عهده داشته باشم.

بر این اساس مستند به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور موقت
دلايل و منضمات دادخواست۱- عقدنامه شماره …..
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب به موجب عقدنامه شماره …… در تاریخ …… به عقد زوجیت خوانده درآمدم، حاصل ایام زندگی مشترکمان فرزند شیرخوار ….. ماهه به نام ……. است.

خوانده مدتی است فرزندم را از من دور نگهداشته و از ملاقات با او ممانعت به عمل می آورد که این امر موجب بیماری من و فرزندم گشته است.

اینک نظر به شیرخواره بودن فرزندم و نیازمندی شدید وی به شیر من، مستند به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و استرداد فرزندم مورد تقاضاست.

بدوأ با توجه به این که طولانی شدن دوری فرزندم موجب ورود صدمات روحی و جسمی جبران ناپذیری برای وی شده است، مستند به قانون حمایت خانواده و قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به اینجانب مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مشترک و استرداد و بهای آن شناسنامه فرزند مشترک
دلايل و منضمات دادخواست١وکالتنامه، ۲- فتوکپی مصدق: سند ازدواج و سند طلاق و شناسنامه زوجه و دلایل و منضمات صفحه دوم شناسنامه زوجه ۳- دادنامه شماره ….. مورخ ….. صادره از شعبه ….. دادخواست دادگاه خانواده ۲ تهران ۴- شناسنامه فرزند مشترک در ید خوانده میباشد.
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل خانم ……. در تاریخ ……. با خوانده آقای ….. ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک پسر به نام ….. میباشد. متأسفانه به سبب اختلافات فیمابین زوجین مطابق دادنامه شماره ….. مورخ ….. صادره از شعبه به دادگاه خانواده ….. تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق از یکدیگر نموده اند.

لذا لازم به ذکر است خوانده بعد از عروسی هیچ گونه اقدامی در جهت تهیه مسکن مشترک ننموده است موکل در منزل مادرش باردار می شود و همانجا فرزندش را به دنیا می آورد و خود اقدام به نگهداری و تربیت فرزند مینماید .

به همین سبب شديدأ به مادرش دلبستگی پیدا نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه موکل از هر لحاظ صلاحیت نگهداری و حضانت فرزندش را دارا میباشد و با توجه به اینکه ….. در شرف هفت سالگی قرار دارد و احتمال در معرض خطر قرار گرفتن حیات معنوی و اخلاقی طفل وجود خواهد داشت تقاضای صدور حکم دایر بر حضانت فرزند مشترک تا سن رشد از محضر عالی استدعا می گردد.

ضمنا با توجه به اینکه شناسنامه در ید خوانده می باشد تقاضای استرداد و تحویل آن به موکل از محضر عالی مورد استدعا است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم حضانت فرزندان مشترک به نامهای …. (۱۱ ساله) و ….. (۷ ساله )
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق شناسنامه، ۳- کپی مصدق کارت ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

ا سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱. خواهان و خوانده در تاریخ …… با یکدیگر ازدواج نموده اند و حاصل این ازدواج دو دختر به نامهای ۱-….. ۲- ….. می باشد.

۲. با توجه به مشکلات ایجاد شده بین زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر و هر کدام در منزل مستقل خویش زندگی می کنند.

٣. حال خواهان (پدر) تقاضای حضانت فرزندان خویش را مطابق شرع و مقررات موضوعه در چارچوب قانون دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حضانت فرزند ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن صدور حکم مبنی بر واگذاری حضانت فرزند مشترک از تاریخ صدور حکم تا رسیدن به سن رشد
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق شناسنامه، ۳- کپی مصدق کارت ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: بنده به موجب عقد نکاح موقت، با آقای …… ازدواج نمودم که حاصل این زندگی یک فرزند پسر …… ساله به نام …… میباشد. لکن به دلیل اعتیاد شدید خوانده و ندادن نفقه به ناچار در تاریخ …………. از ایشان طلاق گرفتم.

با توجه به اینکه خوانده در ظهر طلاق نامه حضانت فرزند مشترک را به بنده واگذار نمودند؛ عهده دار این امر شدم. نظر به اینکه آقای …… مبتلا به نوعی بیماری روانی است صلاحیت نگهداری و تربیت فرزند مشترک را ندارد. لذا بدین وسیله مستندا به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر واگذاری حضانت فرزند مشترک را تا رسیدن وی به سن رشد به اینجانب …… استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي