3.2/5 - (4 امتیاز)

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث


نمونه دادخواست تقسیم ارث موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیم ارث را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیم سهم الارث را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « دادخواست تقسیم ترکه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر یک از وراث متوفی لازم است بدانند. اطلاعاتی مانند تعریف ترکه و تقسیم ارث در صورت بدهکار بودن متوفی و قوانین لازم برای ارائه دادخواست تقسیم سهم الارث از نمونه موضوعاتی است که در مقاله مذکور ارائه شده است.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست تقسیم سهم الارث را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تقسیم سهم الارث


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم فروش ۲ دستگاه اتومبیل ۱- وانت نیسان شماره شهربانی ……….. ۲- تاکسی رنو ۲۱ شماره …… و تقسیم سهم الارث هریک از وراث
دلايل و منضمات دادخواست 1- فرم وکالتنامه ۲- کپی مصدق گواهی انحصار وراثت

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند طبق گواهی وراثت پیوست اینجانب ………. به اتفاق خواندگان وراث مرحوم  ……….. می باشیم. ماترک آن مرحوم عبارت است از ۲ دستگاه اتومبیل وانت نیسان شماره ……….. و یک دستگاه تاکسی رنو ۲۱ شماره شهربانی ………….. می باشد، استدعای صدور حکم فروش اتومبیل های موروثی فوق الذكر و تقسیم سهم الارث هر یک از وراث مورد تقاضاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنمطالبه سهم الارث
دلايل و منضمات دادخواست

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند خوانده دعوی اموال پدری مرا از قبيل ………. متر مربع زمین و یک دستگاه ساختمان قدیمی را غاصبانه تصرف نموده حاضر نیست سهم الارث پدری مرا بپردازد.

از ریاست محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد سهم الارث پدری اینجانب را خواستارم.

شایان ذکر است در محل بدوا شکایت مطرح شده متأسفانه حاضر نشده در محل حضور پیدا کند و بی اعتنا از تمام مسائل حقوقی و حقانیت اینجانب می باشد شرعا و عرفا مسئولیت آور است مقرر شود با در نظر گرفتن جميع جهات احقاق حق می گردد. مدارک دعوی به استشهادیه محلی و پرونده استناد می گردد. عنداللزوم محضر دادگاه محترم را به قرار معاینه محلی و جلب کارشناسی معطوف می دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنمطالبه سهم الارث و تحویل آن برابر تقسیم نامه مورخ ۱۳۸۲/ ۳ / ۲۱ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ ……… ریال عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت ۲- فتوکپی مصدق تقسیم نامه مورخ ۸۲/ ۳ / ۲۱ ، ۳گواهی مصدق شناسنامه ۴- کارت ملی

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام به استحضار می رساند به دلالت گواهی انحصار وراثت که کپی مصدق آن پیوست می باشد، موکلین، وراث مرحوم مغفور شادروان ………. می باشند. نظر به اینکه به استناد بند ۴ ماده ۱۴۰ ق.م اسباب تملک حاصل می شود به ارث که به محض فوت حقیقی تحقق می یابد. خواندگان، علی رغم تقسیم ماترک مورث، به تاریخ ۸۲/ ۳ / ۲۱ که في مابین کلیه وراث آن مرحوم صورت پذیرفته که ورثه و به امضای همگی رسیده است حاضر به تحویل سهم الارث موکلین برابر تقسیم نامه مذکور پیوستی نمی باشند، لذا به ماده ۵۹۱ ق.م برابر ستون خواسته از محضر تقاضای رسیدگی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم سهم الارث ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنالزام به انجام مفاد توافقنامه پیوست دادخواست دال بر انتقال رسمی سهم الارث موکله از پلاک ثبتی اصلی ……… فرعی …….. منطقه …….. به شرح دادخواست به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست١فتوکپی مصدق توافقنامه فی مابین ۲- فتوکپی مصدق گواهی حصر وراثت مرحوم  …….. ۳- وكالتنامه ۴- عنداللزوم استماع

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند که شادروان ………. در تاریخ ۶۸/ ۱۲ / ۸ ، فوت نموده که جهت گواهی حصر وراثت پیوستی، وی در زمان فوت دارای همسر دائمی، …. پسر و ….. دختر بوده است که از نامبرده، ملکی به پلاک ……. فرعی از ……. بخش …… ، بر جای می ماند که با توافق وراث، به فروش رسیده و تنها ۱ نفر از دختران متوفی به نام ……….. سهم الارث خویش را دریافت و بقیه توافق می نمایند که از مبلغ فروش ملک اخير الذكر، منزلی در شهرک ……. به پلاک اصلی …….. فرعی ……. قطعه …….. خریداری گردد و توافقنامه های بین آنان تنظیم که حسب آن مقرر می گردد، منزل مذکور بین موكله خواهر وی ………، خوانده ……. و مادر ایشان منور …، مشترک بوده و وراث، خوانده را به عنوان نماینده خویش تعیین کرده و ۶ دانگ به نام وی منتقل می گردد و وی متعهد می گردد که سند ملک مذکور، از سوی وراث نزد وی امانت بوده و هرگونه خرید و فروش یا تغییرات در اسناد، باید با توافق کتبی وراث باشد، اما متأسفانه، نامبرده علی رغم توافق و تعهد مذکور، اقدام به اعمالی برخلاف تراضی في مابین و خیانت در امانت از جمله اخذ وام بانکی به مبلغ ……… تومان از بانک ……… شعبه ……… ، که با سپردن سند ملک مذکور به عنوان وثيقه وام، صورت گرفته، که عنداللزوم تقاضای استعلام از بانک موصوف را در این خصوص دارد، و از سوی دیگر با توجه به اینکه سند ملک به نام وی می باشد، اقدام به طرح دعوى خلع يد در علیه خانواده خویش نموده !!! و حکم تخلیه منزل را اخذ نموده است.

لذا با توجه به تعدی و تفریط وی و اینکه بیم انتقال ملک به غیر، وجود دارد از محضر آن مقام محترم تقاضای الزام مشارالیه را به انتقال رسمی سهم الارث موكله از پلاک موصوف دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي