2.7/5 - (3 امتیاز)

نمونه دادخواست تقسیم ترکه


نمونه دادخواست تقسیم ترکه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیم ترکه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست تقسیم ترکه را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « دادخواست تقسیم ترکه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر یک از وراث متوفی لازم است بدانند. اطلاعاتی مانند تعریف ترکه و تقسیم ترکه در صورت بدهکار بودن متوفی و قوانین لازم برای ارائه دادخواست تقسیم ترکه از نمونه موضوعاتی است که در مقاله مذکور ارائه شده است.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست  تقسیم ترکه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست تقسیم ترکه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تقسیم ترکه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست تقسیم ترکه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- تقسیم ترکه ۲- مطالبه اجرت المثل ۳- خسارت تأخیر تأدیه ایام تصرف و بهای آن با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به …… ۴- هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- گواهی انحصار وراثت ۲- گواهی فوت ۳- وکالتنامه

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام اینجانب  ………… با تقدیم وکالتنامه از سوی خواهان به عنوان وکیل به استحضار می رساند موکلین به استناد گواهی حصر وراثت شماره ………… از وارثان مرحوم  ………. (پدر خود) می باشند و آقای ……..، که در زمان فوت همسر خود مرحوم ………. در قید حیات بوده به موجب گواهی حصر وراثت شماره ……… مالک …….. از ماترک همسر محترمه خود می باشد.

همچنین خانم ……… نیز به موجب گواهی حصر وراثت شماره …….. از وارثین آقای ……… (پدر خود) می باشد، بنابراین موکلین به طور مستقیم از پدر خود (آقای …….) با واسطه از خانم ……… (همسر پدر خویش) و آقای …… (پدر خانم خویش) دارای سهم الارث هستند.

خواندگان ردیف اول تا چهارم از دیگر وراث آقای ………. و خوانده ردیف پنجم از ورثه خانم ………. و آقای ……… می باشند، که از زمان فوت آقای ……….  تا به امروز ماترک مورث را در اختیار داشته و در نتیجه باعث تضییع حقوق دیگر مورثين (موکلین) گردیده است.

با توجه به اینکه در هیچ یک از سه رابطه ارثی فوق تقسیم ترکه صورت نپذیرفته و موکلین در هر سه رابطه ذینفع می باشند، مستدعی است تقسیم ترکه با اجرت المثل استفاده از ماترک را صادر فرمایید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم ترکه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقسیم ترکه مرحوم آقای …………
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت ۲- تصویر مصدق گواهی فوت

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام بدین وسیله به عنوان خواهان عليه خواندگان با مشخصات سجلی ستون خوانده به خواسته تقسیم ترکه مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوی نموده توضیحا به استحضار می رساند:

مرحوم آقای …….. پدر اینجانب به تاریخ ۷۳/ ۴ / ۳۰ فوت نموده و به شرح گواهی حصر وراثت منضم برادرم خوانده ردیف اول و مادر متوفی خوانده ردیف دوم و اینجانب وراث متوفای موصوف می باشیم.

في الحال با توجه به اینکه نامبردگان از تقسیم ممانعت و استنکاف می ورزند لذا از آن مقام عالی مستدعی است با ارجاع موضوع به احد محاکم محترم آن مجتمع و صدور حكم تقسیم ماترک بر مبنای قوانین و مقررات جاریه مملکتی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری موجبات احقاق حقوق اینجانب را فراهم آورید. قبلا از بذل توجهات و مراحم عالي كمال امتنان و سپاس حاصل است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تقسیم ترکه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقسیم ترکه مرحوم آقای …………
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی گواهی حصر وراثت ۲- گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره ……… دادخواست مورخ ……. ۳- گواهی حصر وراثت به شماره ……. مورخ …….. صادره از تهران
 

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان فوق الذکر که به استناد گواهی حصر وراثت صادره به شماره دادنامه ………  مورخ  ۸۶/ ۶ / ۱۲ به عنوان احد وراث مرحوم  ………. به تاریخ فوت ۸۵/ ۱ / ۲۷ می باشم. نظر به اینکه براساس گواهینامه واریز مالیات بر ارث تنظیمی به شماره ……….. مورخ  ۸۹/ ۱ / ۳۱ که اموال ماترک مرحوم ………… طرقی در آن درج شده است و تاکنون نسبت به ۳ مورد از اموال تصمیم و تعیین تکلیفی نشده است.

لذا این اموال شامل: ١- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه ساخته شده در یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰ متر مربع به پلاک ثبتی ………. بخش ۲ تهران

۲- یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی ………. ایران…..

٣- قبض على الحساب هزینه سفر حج عمره به شماره ……….. مورخ  ۷۶/ ۶ / ۲۶ به مبلغ ……….. ریال بانک ملی شعبه گرگان کد ۱۵۱ می باشد.

لذا تقاضای حکم به تقسیم ماترک اموال فوق را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي