به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست بطلان شرکت تجاری

آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست بطلان شرکت تجاری در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست بطلان شرکت تجاری را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی اقدام به بطلان شرکت خواد نمایید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست بطلان شرکت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست بطلان شرکت

شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست بطلان شرکت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست بطلان شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

دادخواست بطلان شرکت تجاری ……

دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………… به همراه خوانده ……………… بتاريخ …………… اقدام به تاسیس شرکت مختلط سهامی در رابطه با ساخت و ساز ……….نمودیم و تمامی سرمایه نقدی …………. ریال و غیرنقدی خویش را هم تادیه و تسلیم نموده ایم .

که الان مشخص شده شریک بنده بر خلاف واقع نسبت به تاديه و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی اظهاراتی را جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه و در تقویم سهم الشرکه غیرنقدی واقعیت بیان نشده و بر همین اساس نیز شرکت ثبت گردیده و …

حال با تقدیم این دادخواست چون مطابق ماده ۱۷۷ ان تجارت مواد ۲۸، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ و ۱۰۱ قانون تجارت رعایت نگردیده یعنی شرایط تشکیل شرکت رعایت نشده با توجه به ماده ۱۷۷ق.ت شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد حسب ماده ۱۷۷ قانون تجارت صدور حکم انحلال شرکت تجارتی ………. موجب مزید امتنان خواهد بود.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان شرکت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

دادخواست بطلان شرکت تجاری ……

دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانبان ………………… بتاريخ ……………..اقدام به تاسیس شرکت تجارتی با مسئولیت محدود ……………. نمودیم.

و چون مطابق قانون تجارت ثبت کلیه شرکتهای مذکور در قانون تجارت الزامیست که این امر تاکنون در مورد شرکت تجارتی رعایت نشده و حتی با ارسال اظهارنامه نیز متاسفانه هیچ کدام از سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تاکنون نسبت به انجام وظایف قانونی خویش اقدام نمی کنند و …

حال با تقدیم این دادخواست و اینکه مقررات قانون تجارت در این رابطه آمره بوده و هرگز نمیتوان حتی با تراضی از آن سرپیچی نمود بنابراین حسب ماده ۱۹۵ ق. تجارت تقاضای صدور حكم بطلان شرکت تجاری ……………. مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان شرکت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

دادخواست بطلان شرکت تجاری ……

دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانبان  ……………. بتاريخ ………………. اقدام به تاسیس شرکت تجارتی خارجی ……………. مسئولیت محدود ……………… یا ……………. نمودیم و چون مطابق قانون تجارت ثبت کلیه شرکتهای مذکور در قانون تجارت الزامیست و…

که این امر تاکنون در مورد شرکت تجارتی رعایت نشده و حتی با ارسال اظهارنامه نیز متاسفانه هیچ کدام از سهامداران، اعضای هیات مدیره نیز مدیرعامل تاکنون نسبت به انجام وظایف قانونی خویش اقدام نمیکنند و …

حال با تقدیم این دادخواست و اینکه مقررات قانون تجارت در این رابطه آمره بوده و هرگز نمیتوان حتی با تراضی از آن سرپیچی نمود بنابراین حسب ماده ۱۹۵ ق، تجارت ومواد ۳و۴ ق ثبت شرکتها تقاضای صدور حكم بطلان شرکت تجارتی ……………….. مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست بطلان شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی

۲- اعضای هیات مدیره

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

دادخواست بطلان شرکت تجاری ……

دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تحقیقی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………… به همراه خوانده ……………… بتاريخ …………… اقدام به تاسیس شرکت مختلط سهامی در رابطه با ساخت و ساز ……….نمودیم و تمامی سرمایه نقدی …………. ریال و غیرنقدی خویش را هم تادیه و تسلیم نموده ایم .

که الان مشخص شده شریک بنده بر خلاف واقع نسبت به تاديه و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی اظهاراتی را جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه و در تقویم سهم الشرکه غیرنقدی واقعیت بیان نشده و بر همین اساس نیز شرکت ثبت گردیده و …

حال با تقدیم این دادخواست چون مطابق ماده ۱۷۷ ان تجارت مواد ۲۸، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ و ۱۰۱ قانون تجارت رعایت نگردیده یعنی شرایط تشکیل شرکت رعایت نشده با توجه به ماده ۱۷۷ق.ت شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد حسب ماده ۱۷۷ قانون تجارت صدور حکم انحلال شرکت تجارتی ………. موجب مزید امتنان خواهد بود.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي