2.7/5 - (3 امتیاز)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه


نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیط مهریه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « مطالبه مهریه » به طور کامل و جامع در خصوص مهریه و شرایط مطالبه آن صحبت نمودیم. همچنین چند نمونه دادخواست مطالبه مهریه برای راهنمایی شما عزیزان قرار دادیم.

همچنین در مقاله « اعسار » گفتیم که ممکن است زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد. در آن صورت باید دادخواست اعسار مهریه و یا دادخواست تقسیط مهریه تنظیم نموده و به دادگاه مجتمع قضایی مورد نظر ارائه دهید.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه خوانده و تقاضای تقسیط آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق کارت ملی، ۳- استشهادیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند که خواهان و خوانده طبق عقدنامه رسمی، همسر شرعی و قانونی هم بوده و در حال حاضر به علت ایجاد اختلاف و انحرافات اخلاقی زوجه و به علت استعمال مواد، سرقت و رابطه نامشروع در حبس می باشد، قصد مطلقه کردن وی را دارد به طوریکه با تقدیم دادخواست طلاق طی پرونده تقاضای طلاق نموده از آنجایی که یکی از شرایط اجرای صیغه طلاق تأدیه مهریه می باشد، که با توجه به اینکه خواهان کارگر ساده و قراردادی بوده که بعضا نیز بیکار می باشد و هیچ اموال و دارایی نیز ندارد که بتواند مهریه زوجه را از آن محل تادیه نماید و شهودی هستند که در استشهادیه ضمیمه دادخواست آنها را معرفی نموده و به صحت اظهارات خواهان گواهی میدهند، فلذا طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی حکم به تقسیط مهریه خواننده مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه خوانده و تقاضای تقسیط آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق کارت ملی، ۳- استشهادیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: طبق سند نکاحيه شماره …………. به تاریخ ………… با صداق ۵۱۴ سکه تمام بهار آزادی با خوانده خانم …………….. به عقد زوجیت یکدیگر در آمده ایم. خوانده با اقامه دعوی طی کلاسه ……………. مطالبه مهریه نموده است. با توجه به اینکه تعداد سکه ها ۵۱۴ عدد می باشد و اینکه قیمت سکه بسیار بالا رفته است بنده توان تأدیه مهریه زوجه را به صورت یکجا ندارم و اظهارات شهود مؤید ادعای اعسار بنده میباشد.

لذا مستندا به مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار و ایین نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار به شماره ۱/ ۸۵ /۶۵۲۰ تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه را از محضر دادگاه استدعا دارم..

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه خوانده و تقاضای تقسیط آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق کارت ملی، ۳- استشهادیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب ………….. به وکالت از سوی موکل اعلام میدارد، آقای ………..طبق عقدنامه شماره ……..به تاریخ ……….. با صداق ۵ کیلو شمش طلا ۲۴ عیار با خوانده خانم ……….. به عقد زوجیت یکدیگر در آمده اند، اکنون طبق دادنامه شماره ……….. صادره از شعبه ……….. دادگاه عمومی حقوقی به کلاسه پرونده ………….. محکوم به پرداخت مهریه در حق زوجه خوانده گردیده است.

با توجه به اینکه موکل اینجانب در مغازه پدری به عنوان کارگر کار می کند و با توجه به وضعیت مالی و معیشتی (طبق شهادت شهود) نامبرده توان تأدیه مهریه زوجه را به صورت یکجا را ندارد و اظهارات شهود مؤید ادعای اعسار موکل می باشد.

لذا مستندا به مواد ۱، ۲۰ و ۲۳ قانون اعسار و آیین نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار به شماره ۱/ ۸۵ / ۶۵۲۰ تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه موکل را از محضر دادگاه استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای تعدیل و تقليل اقساط مهریه باتوجه به دادنامه شماره …….
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر دادنامه شماره …………. مورخ …………. صادره ادره از شعبه ………. دلایل و منضمات دادگاه خانواده کرج، ۲تصویر دادنامه شماره ………….. مورخه ……………۳- دادخواست صادره از شعبه …… دادگاه خانواده …….، ۳- استشهادیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكل به موجب دادنامه شماره ………… مورخ ……………. صادره از شعبه ۱۱ دادگاه خانواده کرج به پرداخت تعداد ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار در حق خوانده بابت مهریه محکوم و دادنامه صادره نیز قطعی گردیده است، با عنایت به بیکار بودن موکل و عدم تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به به صورت یکجا تقاضای تقسیط گردیده که طبق دادنامه شماره …………. مورخه ………… با احراز اعسار وی حکم به پرداخت اقساطی مهریه از قرار تحویل ۷ عدد سکه به صورت نقدی و مابقی هر سه ماه یکبار صادر می گردد، که ضمن تجدیدنظرخواهی محکوم له طبق دادنامه صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان البرز پرداخت اقساط از هر سه ماه به هر دو ماه یک سکه افزایش می یابد.

لیکن با عنایت به اینکه موکل بیکار و فاقد هرگونه درآمد و عایدی بوده و هیچ گونه اموالی جهت پرداخت محکوم به ندارد و نیز با توجه به افزایش بی رویه قیمت طلا و سکه در بازار و روند صعودی آن پرداخت هر دو ماه یک سکه هیچ گونه تناسبی با وضعیت مالی موکل و همچنین رشد قیمت طلا نداشته، پرداخت آن به هیچ وجه توسط خواهان مقدور و میسر نمی باشد. استشهادیه پیوست دادخواست مؤید و مثبت ادعای موکل می باشد. ضمنأ لازم به ذکر است موکل از تاریخ …………. لغایت …………… به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان بوده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و ادله ابرازی از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقلیل و تعدیل در پرداخت اقساط مهریه را استدعا دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي