به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست ابطال معامله


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال معامله در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال معامله را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار ابطال معامله باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ابطال معامله را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال معامله


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال معامله دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال معامله ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره ۳-مدیر تصفیه
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست ابطال معامله موضوع قولنامه شماره ………. مورخه ………… مقوم به …………. و استرداد عين مال /… در صورت تعذر مثل یا قیمت روز آن فیمابین خواندگان بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

 با سلام احتراما به استحضار می رساند ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری با صدور حکم انحلال شرکت سهامی ………….. آقای …………. به عنوان مدیر تصفیه و به وظایف قانونی خویش عمل می نمود که متاسفانه اخیرا متوجه شده ایم تاریخ …………. اقدام به منتقل نمودن یک دستگاه خودروی تویوتا مدل …….. از طریق قولنامه ( به خودش پسرش و همسرش ) به قیمت …………. می نماید که این امر خلاف نص صریح ماده ۲۱۳ لايحه اصلاحی و ماده ۴ قانون تصفيه امور ورشکستگی و ماده ۱ نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت بوده و چون مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نھی موجب فساد است یعنی اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل بوده و بر عمل باطل اثری مترتب نیست

بنابراین با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال معامله موضوع قولنامه شماره …….. و مورخه ………….. في مابین خواندگان و نیز استرداد عين مال ( تویوتا ) در صورت تعذر مثل یا قیمت روز آن از خوانده ردیف سوم بعلاوه تمامی هزینه های قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال معامله ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره ۳-مدیر تصفیه
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناعلام ابطال معامله فی مابین بازرس و اعضای هیات مدیره و استرداد خودرو مقوم به ………….. بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند بتاريخ ………… اعضای هیات مدیره اقدام به فروش یک عدد وانت مزدا مدل ……………. به آقای ……………. به عنوان بازرس مینماید.

حال با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۶ لایحه اصلاحی اعضای بازرس شرکت و … نمیتوانند با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. و ممنوعیت بازرس از معامله با شرکت جزء قوائد امری است.

حال با تقدیم این دادخواست و با توجه به ماده ۱۵۶ لایحه اصلاحی و اینکه این موضوع از قوانین امره محسوب می شود تقاضای ابطال معامله في مابین خواندگان و استرداد خودرو مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي