به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت در موضوعات مختلف است. پس چنانچه مالک یا سهامدار یک شرکت هستید و نمی دانید که چگونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت را تنظیم کنید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شاید برای شما که مالک یک شرکت هستید این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید بنا به هر دلیلی خواستار ابطال صورتجلسه شرکت را داشته باشید. برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است. در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص …… به شماره ……. مورخه ………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص ……………. در تاریخ ……………. در دفتر شرکت تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غير موظف ) هیات مدیره در جلسه هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر (و یا غیر مستمر) بابت (حقوق و پاداش، و یا حق الزحمه) در نظر گرفته اند.

در صورتی که در احتساب سود خالص شرکت زیانهای سال قبل و اندوخته های قانونی، هزینه ها و استهلاكات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ اصلا در نظر گرفته نشده است.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال تصوی بنامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت سود قابل تقسیم از سوی مجمع مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۹و۱۳۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص …… به شماره ……. مورخه ………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص شرکت ……………….. در تاریخ ………… در دفتر شرکت تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غير موظف ) هیات مدیره در جلسات هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر و یا (غير مستمر) ۸ درصد سود بابت (حقوق، پاداش و یا حق الزحمه ) در نظر گرفته اند.

در صورتی که ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۵/ ۰۲ / ۲۴ نسبت معینی از اختصاص سود را از ده درصد به ۶ درصد در شرکتهای سهامی خاص تقلیل داده حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی از سوی مجمع مطابق مواد ۲۴۱و۱۳۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی عام …… به شماره ……. مورخه ………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی عام ……………. در تاریخ ……………… در دفتر شرکت تشکیل جلسه داده و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غیر موظف ) هیات مدیره در جلسات هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر ( و یا غیر مستمر) ۶ درصد سود بابت (حقوق، پاداش و یا حق الزحمه) در نظر گرفته اند.

در صورتی که ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۵/ ۰۲ / ۲۴ نسبت معینی از اختصاص سود را از پنج درصد به ۳ درصد در شرکتهای سهامی عام تقلیل داده.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی از سوی مجمع مطابق مواد ۲۴۱و۱۳۴ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی عام………. به شماره ……….و مورخ …………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش واسترداد مبلغ ……….. از خواندگان بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی عام ………….. در تاریخ …………. تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غیر موظف‌) هیات مدیره در جلسات هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر و یا (غیرمستمر) ۲درصد سود بابت (حقوق پاداش و یا حق الزحمه) در نظر گرفته اند .

در صورتی که اخیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره ………. مورخ ………….. صادره از شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان ……. مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی – آوردن مدیر دولتی و … (عدم رعایت مواد ۱۲۶و ۱۳۵ لايحه ) انتخاب گردیده بودند از سمت های خود عزل گردیدند.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی از سوی مجمع مطابق مواد ۱۳۵و۱۳۴ لایحه اصلاحی و استرداد مبلغ ………… به علاوه هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص………. به شماره ……….و مورخ …………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش و استرداد مبلغ ……….. از خواندگان بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص ………….. در تاریخ …………. تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غیر موظف‌) هیات مدیره در جلسات هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر و یا (غیرمستمر) ۲درصد سود بابت (حقوق پاداش و یا حق الزحمه) در نظر گرفته اند .

در صورتی که اخیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره ………. مورخ ………….. صادره از شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان ……. مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی – آوردن مدیر دولتی و … (عدم رعایت مواد ۱۲۶و ۱۳۵ لايحه ) انتخاب گردیده بودند از سمت های خود عزل گردیدند.

حال با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی از سوی مجمع مطابق مواد ۱۳۵و۱۳۴ لایحه اصلاحی و استرداد مبلغ ………… به علاوه هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص یا عام ………. به شماره ……….و مورخ …………. مجمع عمومی عادی در خصوص پاداش و استرداد مبلغ ……….. از خواندگان بعلاوه تمامی هزینه های دادرسی و قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص یا عام ………….. در تاریخ ………….. در دفتر شرکت تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه به ساعات حضور اعضای موظف و یا (غیر موظف) هیات مدیره در جلسات هیات مزبور نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود و به طور مستمر و یا غیر مستمر) بابت (حقوق و پاداش و یا حق الزحمه) ، با توجه به بند ۵ اساسنامه ۱۱ درصد از سود خالص را به عنوان پاداش برای خود در نظر گرفته اند.

در صورتی که در احتساب سود خالص شرکت زیانهای سال قبل و اندوخته های قانونی، هزینه ها و استهلاكات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ اصلا در نظر گرفته نشده است.

حال با تقدیم این دادخواست با یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی که نهی شده اند. اگر تحقق یابند باطل می باشند و بر عمل باطل اثری نیست.

تقاضای ابطال اول اساسنامه بند ۵ سپس تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به هر تقسیم از سوی مجمع مطابق مواد ۲۴۱ و ۱۳۴ لایحه اصلاحی مورد یعنی ۳درصد برای سهامی عام و ۶ درصد برای سهامی خاص مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت ( نمونه ۷)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

سهامدار شرکت

خوانده

۱- شرکت سهامی ۲-اعضای هیات مدیره
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست اعلام ابطال اساسنامه بند ۵ ، تصویب نامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص یا عام ………. به شماره ……….و مورخ …………. مجمع عمومی عادی
دلايل و منضمات دادخواست۱- اساسنامه شرکت ۲- تصمیم مجمع عمومی ۳- اظهارنامه ۴- هر تصمیمی که دادگاه لازم بداند

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص یا عام ………………..  در تاریخ …………..  در دفتر شرکت تشکیل جلسه داده و و در آن جلسه با توجه با توجه به بند ۵ اساسنامه حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت را مقید به شروطی نموده و به نوعی محدود کرده اند.

حال با تقدیم این دادخواست با توجه به یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و چنانچه اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند باطل می باشند و بر عمل باطل اثری نیست تقاضای ابطال اول اساسنامه بند ۵ سپس تصویب نامه و صورتجلسه با توجه به عدم رعایت قانون حسب ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي