5/5 - (1 امتیاز)

مجوز مرغداری


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز مرغداری و پرورش طیور اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز در این مطلب قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرغداری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10مواد (2)، (3) و (7)دانلود

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

5851390/02/07مواد 5 و 13دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی حمل بهداشتی دوره قبل به کشتارگاه100402
تاییدیه صادره از سوی دامپزشک در مورد فراهم بودن شرایط بهداشتی برای آغاز پرورش دام، طیور و یا آبزیان1009917

دانلود

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10ماده 20دانلود

دستورالعمل صدور بهداشتی مجوز جوجه ریزی

12811391/08/01ماده 6دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10ماده 10دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10ماده 10دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز مرغداری صادر شده

دانلود


فرآیند تمدید مجوز مرغداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مرغداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز مرغداری

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مرغداری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10ماده 4دانلود

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

5851390/02/07مواد 5 و 13دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوطٍ1009107

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

2751350/03/24مواد 3 و 4دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

5681387/09/10مواد 4 و 20دانلود