2/5 - (3 امتیاز)

رنمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به افرادی که قصد دارند تا برای مطالبه نفقه فرزند خود اقدام نمایند راهنمایی و مشاوره دهیم. در برخی مواقع ممکن است پدر خانواده نفقه فرزندان را پرداخت نمیکند، در این شرایط قانونگذار مقرر کرده که مادر بتواند با ارائه نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر از دادگاه به حق و حقوق خود برسند.


لزوم مطالبه نفقه فرزند


به موجب قانون مدنی پرداخت نفقه فرزندان تکلیفی است که در درجه اول به عهده پدر قرار گرفته است که با داشتن استطاعت مالی ، وی مکلف به پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر خود می باشد ؛ به همین دلیل در قانون ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه به فرزند در صورت توانایی مالی پدر مورد پیش بینی قرار گرفته است که همان مجازات ترک انفاق می باشد .

با این وجود ، در صورتی که پدر از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند ، مادر به نمایندگی از فرزند دختر یا پسر خود می تواند ضمن ارائه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به مراجع قضایی ، پرداخت نفقه فرزندان خود را تقاضا کند و به همین دلیل آشنایی با نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر امری لازم و ضروری است و به همین دلیل در ادامه این مقاله پس از توضیح مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر را ارائه خواهیم کرد .


مطالبه نفقه فرزند توسط مادر


هر شخصی برای اقامه دعوا در دادگاه باید ذی نفع باشد ، به این صورت که اگر حکمی در خصوص دعوای صادر گردید ، در حقوق و تکالیف وی تاثیرگذار باشد . اما از سوی دیگر ، یکی از شرایط اقامه دعوا در دادگاه ، اهلیت قانونی و شرعی است و کسی که قصد اقامه دعوا در دادگاه دارد ، باید بالغ و عاقل و رشید باشد .

همین مسئله سبب می شود که فرزند برای مطالبه نفقه خود ذی نفع باشد ، اما اهلیت نداشته باشد که در چنین شرایطی ، لازم است تا دیگری به نیابت از وی اقدام کند . گاهی گفته می شود که مادر سمتی ندارد تا به موجب آن برای فرزند دختر و پسر خود در دادگاه مطالبه نفقه کند و چون در صدور حکم دادگاه ذی نفع نیست ، نمی تواند برای مطالبه نفقه فرزند خود اقدامی بکند .

اما این نظر درست نیست و به موجب قانون ، در حال حاضر مادر این امکان را خواهد داشت که نفقه فرزند خود را مطالبه کرده و به نیابت از وی دادخواست مطالبه نفقه فرزند دهد که این مسئله در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این شرح مورد پیش بینی قرار گرفته است :

” مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد ، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد . در این صورت ، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ” .

لذا در می یابیم که مادری که عهده دار حضانت یا نگهداری از فرزند خود می باشد ، می تواند ضمن ارائه دادخواست مطالبه نفقه فرزند  توسط مادر به دادگاه صالح ، نفقه فرزند را تقاضا کند . علاوه بر امکان مطالبه نفقه فرزند از پدر ، در صورتی که وی استطاعت مالی برای پرداخت نفقه فرزند دختر و یا پسر خود را نداشته باشد یا فوت کرده باشد ، مادر می تواند اقدام به مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ نیز بنماید و در صورتی که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد ، دادگاه حکم به پرداخت نفقه به نوه خواهد داد .

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به افرادی که قصد درخواست نفقه فرزند مشترک خود را از همسر خود دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « مطالبه نفقه » به تفصیل به ذکر مفهوم نفقه و شرایط پرداخت و مطالبه آن پرداختیم. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه اطلاعات خود را در زمینه مفهوم نفقه و شرایطی که می توان دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر داشت را مطالعه نمایید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند به میزان ………….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلايل و منضمات دادخواست

۱- کپی برابر با اصل شده سند ازدواج ( یا سند طلاق در صورت جدایی والدین ) ، ۲- کپی برابر با اصل شده از شناسنامه فرزند ، ۳- شهادت شهود و ۴- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ ……………. با خوانده دعوا ………….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. منعقد نموده ایم که حاصل این ازدواج ، تعداد ……..… فرزند دختر / پسر به نام / نام های ………….… می باشد . متاسفانه خوانده علی رغم استطاعت مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند ، و از آن جهت که به موجب ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده پدر می باشد ، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام حضانت و نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ ……… لغایت ……..… به مدت …………. مستنداً به مواد 1199 و 1206 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند به میزان ………….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلايل و منضمات دادخواست

۱- کپی برابر با اصل شده سند ازدواج ( یا سند طلاق در صورت جدایی والدین ) ، ۲- کپی برابر با اصل شده از شناسنامه فرزند ، ۳- شهادت شهود و ۴- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام ، احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شمارهٔ… مورخ…از خوانده طلاق گرفتم.

ثمره …. سال زندگی مشترک، فرزند ……. ساله‌ای به نام ……… است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی می‌کند.

علی‌رغم این‌که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می‌باشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي