اعسار از پرداخت نفقه فرزند

اعسار از پرداخت نفقه فرزند در این مقاله قصد داریم تا به موضوع اعسار از پرداخت نفقه فرزند بپردازیم. اینکه آیا پدر خانواده می تواند هنکام مطالبه نفقه فرزند دادخواست اعسار دهد؟ برای پاسخ به این سوال با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. داشتن فرزند مسئولیت های [...]