09120213393 - 02145518

نصب قیم

مقدمه ای بر نصب قیم در این مقاله قصد داریم تا درخصوص عزل ولی قهری و نصب قیم اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تعریف قیمومت و قیم خواهیم پرداخت ، سپس شرایط تعیین قیم و عزل ولی قهری را به تفصیل بیان [...]

نمونه دادخواست عزل قیم

نمونه دادخواست عزل قیم نمونه دادخواست عزل قیم موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد عزل قیم و تعیین قیم جدید را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست عزل قیم را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.