مزایده چیست

مزایده چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که مزایده چیست ؟ انواع مزایده و تشریفات دادگستری برای انجام مزایده را با یکدیگر مرور خواهیم کرد. مزایده یکی از روش های انعقاد قراردادها و یا پیمان های عمومی و خصوصی است که در قانون [...]