الزام به تمکین در عقد موقت

الزام به تمکین در عقد موقت در این مقاله قصد داریم تا به موضوع الزام به تمکین در عقد موقت بپردازیم. اینکه آیا می توان زن را در عقد موقت ملزم به تمکین کرد یا خیر ؟ به دلیل آثار مطلوب ازدواج در متون دینی و اسلامی همواره به [...]