09120213393 - 02145518

نمونه دادخواست عزل قیم

نمونه دادخواست عزل قیم نمونه دادخواست عزل قیم موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد عزل قیم و تعیین قیم جدید را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست عزل قیم را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه [...]

موارد عزل قیم

موارد عزل قیم موارد عزل قیم موضوعی است که در این مقاله برای شما عزیزان ارائه شده است. در مواقعی که زوجین از هم طلاق گرفته و یا فرزندانی که پدر و مادر خود را از دست داده اند تا قبل از سن ۱۸ سالگی برای پسران و تا [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.