شکواییه چیست ؟

شکواییه چیست ؟ به طور کلی به منظور ثبت دعوی کیفری لازم است تا در این زمینه شکواییه ای تنظیم شود . در حقیقت، نخستین گام جهت ثبت شکایت کیفری مراجعه به مراجع کیفری و دریافت فرم شکوائیه است. شکواییه فرمی مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن [...]