09120213393 - 02145518

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در این مقاله قصد داریم تا به تعریف جرم کلاهبرداری بپردازیم. ابتدا به تعریف کلاهبرداری پرداخته، سپس تمامی عناصر آن را مورد بررسی قرار می دهیم. کلاهبرداری یعنی فریب همراه با بردن مال دیگری که با توجه به نظریات صاحب نظران حقوق جزا و جرم شناسی، جرمی [...]

مجازات فالگیری

مجازات فالگیری در این مقاله قصد داریم به بررسی مجازات فالگیری بپردازیم. پدیده ای که سبب از بین رفتن سرمایه بسیاری از افراد شده و شکایت و بازپس گیری اموال از دست رفته ناشی از فالگیری کمی سخت و پیچیده است. فالگیری و رمالی، پدیده‌ای است که امروز هم [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.