هزینه انتقال سند خودرو در سال 1400

هزینه انتقال سند خودرو در سال 1400 چند وقتی است که هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبرساز شده است. خبری که به دلیل اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران اوج گرفت. اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص الزام ثبت سند [...]