تنصیف اموال بین زوجین

تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق از نمونه شرایطی است که در شروط ضمن عقد در نکاح نامه وجود دارد. اگر با این شرط آشنایی کافی ندارید بهتر است با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. شرط تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق [...]