09120213393 - 02145518

هزینه دادرسی سال 1400

هزینه دادرسی سال 1400 در این مقاله قصد داریم تا میزان هزینه دادرسی سال 1400 را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. هر ساله تعرفه خدمات قضایی هر سال در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز که روز ۱۲ آذر ۱۳۹۹ [...]

هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی 99

هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در این مقاله قصد داریم تا به محاسبه هزینه دادرسی به کمک جدول تعرفه خدمات قضایی بپردازیم. اینکه چه کسی باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید و هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود موضوعاتی هستند که در این نوشتار گنجانده شده است. پرداخت [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.