09120213393 - 02145518

طلاق خلع چیست

طلاق خلع چیست ؟ در این مقاله قصد داریم بدانیم طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ ابتدا به انواع طلاق پرداخته و تعاریف و ویژگی هر یک را توضیح خواهیم داد. طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی. در «طلاق رجعی» برای شوهر [...]

انواع طلاق

لزوم تقسیم بندی  طلاق در این مقاله قصد داریم تا انواع طلاق را مورد بررسی قرار دهیم. سپس به تعریف هریک پرداخته و بررسی می کنیم که در چه موردی مرد می تواند پس از طلاق به زندگی مشترک رجوع کند ؟ بنا به قانون طلاق را می توان [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.