کشف حجاب در خودرو

کشف حجاب در خودرو از آنجا که کشور ما کشوری اسلامی است و حجاب جزء مسائل مهم به شمار می رود ، لذا کشف حجاب در خودرو از امور ناپسندی است که قانون نسبت به آن بی تفاوت نبوده است. چنانچه شما نیز مالک خودرویی هستید که با پیامک [...]