09120213393 - 02145518

نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی

نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی در این مقاله قصد داریم تا با ارائه نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی به کسانی که چک های قدیمیشان به سرقت رفته یا مفقود شده و بایستی برای ابطال آنها دادخواست تنظیم نمایند کمک کوچکی کنیم. اما پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست [...]

مراحل اعلام مفقودی چک

مفقودی چک در این مقاله قصد داریم مراحل اعلام مفقودی چک را با هم مورد بررسی قرار دهیم. پس چنانچه برگه چک خود را گم کرده اید لازم است تا این مراحل را طی کنید و مفقود شدن آن را اعلام نمایید. زمانی که یک برگه چک تکمیل شده [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.