09120213393 - 02145518

مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی

مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی آغاز شد. بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است، وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های او در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد که این [...]

حکم جلب چک برگشتی

حکم جلب چک برگشتی در این مقاله قصد داریم تا موضوع حکم جلب چک برگشتی را مورد بررسی قرار دهیم. متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی روز به روز به تعداد چک های برگشتی افزوده می شود. البته به نظر می رسد که با ورود دسته چک صیاد بتوان این [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.