جریمه مخدوش بودن پلاک خودرو در کرونا

جریمه مخدوش بودن پلاک خودرو در کرونا معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید جریمه مخدوش بودن پلاک خودرو در کرونا خبر داد. سرهنگ علی همه‌خانی، درباره نحوه برخورد پلیس با تخلفاتی نظیر جریمه مخدوش بودن پلاک خودرو در کرونا در پایتخت گفت: [...]