قرار وثیقه چیست

قرار وثیقه چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه درباره قرار وثیقه لازم است بدانید ارائه دهیم. رسیدگی در نظام حقوق کیفری ایران دارای دو مرحله است که البته این امر استثنا هم دارد. این دو مرحله شامل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری می باشد. در [...]