09120213393 - 02145518

نمونه شکواییه فرار از دین

نمونه شکواییه فرار از دین و بدهی در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه فرار از دین خدمت عزیزانی قرار دهیم که قصد شکایت از فردی که اقدام به فرار از دین کرده دارند. پیش از ارائه نمونه شکواییه فرار از دین، بهتر است به تعریف این [...]

نمونه شکواییه ضرب و جرح

نمونه شکواییه ضرب و جرح در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه شکواییه ضرب و جرح به کسانی که دچار ضرب و جرح شده اند و قصد شکایت از فرد ضارب را دارند کمک کنیم. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف دقیق ضرب و جرح [...]

نمونه شکواییه توهین و تهدید

نمونه شکواییه توهین و تهدید در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه توهین و تهدید را برای راهنمایی کسانی که در معرض این جرم قرار گرفته اند ارائه دهیم. اما پیش از آن بهتر است تا کمی درباره جرم توهین و تهدید بیشتر بدانیم.  تهدید یعنی اینکه [...]

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی به کسانی که درگیر این معضل اجتماعی شده و قصد شکایت از مزاحم تلفنی خود دارند یاری برسانیم. همان طور که می دانید مزاحمت تلفنی یک جرم محسوب شده و مجازاتی برای [...]

نمونه شکواییه کلاهبرداری

نمونه شکواییه کلاهبرداری در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه کلاهبرداری را برای کسانی که قصد شکایت از فرد کلاهبردار دارند ارائه دهیم. همانطور که در مقاله « جرم کلاهبرداری » گفتیم، دو معیار برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد. اول متقلبانه بودن وسائلی که کلاهبردار از [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.