نرخ دیه سال ۱۴۰۰

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ تعیین نرخ دیه سال ۱۴۰۰ موضوعی است که در این مقاله قصد پرداختن به آن را داریم. دلیل اهمیت این موضوع برای شرکتهای بیمه به مراتب بیشتر از سایر ارگان هاست زیرا مبنای تعیین بیمه شخص ثالث ، نرخ دیه آن سال خواهد بود. قوه [...]