قانون موجر و مستاجر

قانون موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1 قانون موجر و مستاجر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی [...]