موارد توافق در طلاق توافقی

موارد توافق در طلاق توافقی در این مقاله قصد داریم تا موارد توافق در طلاق توافقی را مورد بررسی قرار دهیم. اینکه زوجین پس از تصمیم به طلاق توافقی در چه مواردی می توانند توافق داشته باشند.به عنوان مثال توافق در اموری مانند مهریه ، حضانت فرزندان ، نفقه [...]