حکم مهریه زن ناشزه چیست ؟ آیا مهریه به زن ناشزه تعلق می گیرد ؟

مهریه زن ناشزه در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مهریه زن ناشزه بپردازیم. اما پیش از آن بهتر است درباره تعریف نشوز و قوانین مهریه اطلاعات لازم را ارائه دهیم. اینکه در چه صورت به زن مهریه تعلق می گیرد؟ اینکه آیا در صورت نسوز بودن زن [...]