مسدودی حساب به دلیل شرط بندی

مسدودی حساب به دلیل شرط بندی در ماههای اخیر شکایت هایی مبنی بر مسدودی حساب به دلیل شرط بندی رخ داده است. علت این امر فعالیت افراد صاحب حساب در سایت های شرط بندی است که توسط پلیس فتا شناسایی شده و حساب آن ها مسدود گردیده است. چنانچه [...]