09120213393 - 02145518

وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا

وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا در این مقاله قصد داریم تا وضعیت حقوقی مستاجران در کرونا را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. از یک طرف افزایش نرخ اجاره بها و از طرفی دیگر شیوع کرونا سبب شده تا مستاجران قادر به جابه جایی نباشند. ستادملی مبارزه با کرونا، در [...]

قانون موجر و مستاجر

قانون موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1 قانون موجر و مستاجر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.