مجازات افشای اسرار دولتی

مجازات افشای اسرار دولتی به بهانه افشای اسرار سخنان دکتر ظریف تصمیم گرفتیم تا به بررسی مجازات افشای اسرار دولتی بپردازیم. از نظر اخلاقی، افشای اسرار امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها حرمت خاصی قائل است. مردم [...]