09120213393 - 02145518

مجازات قاچاق دارو

مجازات قاچاق دارو در این مقاله قصد داریم به بررسی مجازات قاچاق دارو در ایران پرداخته یکی از معضلاتی که در دوران تحریم ایران برای دارو وجود دارد، کمبود داروهای خارجی است. از این رو، روز به روز به تعداد کسانی که اقدام به قاچاق دارو می کنند افزوده [...]

مجازات قاچاق عتیقه

مجازات قاچاق عتیقه در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مجازات قاچاق عتیقه در ایران پرداخته و حکم قاچاق عتیقه را با یکدیگر بررسی کنیم. یکی از جرایم مهم اقتصادی کشور، جرم قاچاق عتیقه است. همان طور که میدانید اشیای عتیقه جزء ثروت ملی هر کشور محسوب شده [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.