09120213393 - 02145518

شورای عالی کار چیست

شورای عالی کار چیست در این مقاله قصد داریم تا بدانیم که شورای عالی کار چیست و اعضای تشکیل دهنده آن چه کسانی هستند؟ سپس به بیان تکالیف و وظایف این شورا خواهیم پرداخت نهادی ویژه و تخصصی است که وظیفه اصلی آن تعیین سیاست های کلی و اتخاذ [...]

آشنایی با شرایط قرارداد کار

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ در این مقاله قصد داریم تا شرایط قرارداد کار که در متن قانون کار آمده است را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. هر فردی که در جامعه تحت عنوان کارگر مشغول به فعالیت است باید کاملا به حق و حقوق [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.