09120213393 - 02145518

نمونه دادخواست فرزند خواندگی

مقدمه ای بر نمونه دادخواست فرزند خواندگی در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه از نمونه دادخواست فرزند خواندگی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد دارید فرزندی را به سرپرستی قبول کنید بایستی یک نمونه دادخواست فرزند خواندگی تنظیم نمایید. همان طور که می دانید برای [...]

شرایط فرزند خواندگی

مقدمه ای بر شرایط فرزند خواندگی در این مقاله قصد داریم تا شرایط فرزند خواندگی و سرپرستی دائمی کودک را به تفصیل بیان کنیم. چنانچه قصد دارید سرپرستی فرزندی را به عهده بگیرید و از شرایط آن اطلاعی ندارید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. قانون حمایت [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.